● Zpráva z jednání o.s. O co jim jde?! s technickým dozorem města K.V. ohledně realizace stavby KV arény.

Dne 14.11.2007 se sešli členové našeho sdružení (Janů, Fujdiar, Homolka) v kanceláři na stavbě s firmou Investon (Kádě, Brož, Krbal), která zajišťuje technický dozor na stavbě pro město K.Vary. Jednání byli dále přítomni pánové: Bergman-ORI MM K.Vary, Buchta-architekt stavby, Ježek-subdodavatel zakládání.

Schůzka se konala z podnětu našeho sdružení a jejím účelem bylo vyjasnění změn v zakládání stavby a odvážení zeminy na skládky.

Ve věci zakládání jsme přednesli přítomným fakta ze změnového listu č.14 včetně příloh, které byly potvrzeny dodavatelem (SYNER), projektantem (Buchta), technickým dozorem (Brož) a odborem RI MM K.V. (Bergman). Ze změnového listu zjednodušeně vyplývá, že objem zakládání se oproti smlouvě o dílo zmenšuje cca na polovinu, zatímco celková cena zůstává téměř stejná. Dodavatel totiž nové piloty ohodnotil více než trojnásobnou cenou oproti původním. Tímto přítomní na změnovém listu podepsaní odborníci připravili město K.Vary o cca 18 mil Kč, dílo následně dokonal náměstek Keřka, který podepsal navazující dodatek smlouvy o dílo.

Další únik milionů korun jsme zaregistrovali při fakturaci odvozů zemin na skládky, kdy zemina místo na skládku Činov (dle smlouvy o dílo) byla odvážena do Mírové a Smolných Pecí. Tím se snížily náklady na dopravu a skládkovné o cca 10 mil Kč.

Uvedená fakta obhajují zástupci města a TD tím, že je to dle smlouvy o dílo v pořádku, odvozy do Smolných Pecí dokonce popírají, i když na to je moře svědků i fotografií a novinových článků z doby, kdy se prováděly odvozy zemin např. přes N.Roli.

Po skončení jednání jsme došli k jednoznačnému závěru:

Pánem na stavbě je dodavatel, určuje co a jak se bude stavět a jak bude projekt svévolně měnit. Následnou cenu změn mu všichni zúčastnění v kontrolním procesu odsouhlasí.

Jelikož naše sdružení považuje uvedený únik cca 28 mil z městského rozpočtu za trestuhodný a přítomní zástupci města včetně p.Keřky tyto prostředky po dodavateli nevyžadují, připravujeme podání trestního oznámení za nehospodárné zacházení s městskými prostředky.

Pane Keřko, ptáme se: „Kam se podělo těch 28 mil Kč???!!!“

Investice naší radnice se vyznačují podivuhodnou logikou, postavíme méně, než jsme se dohodli ve smlouvě a zaplatíme 3,5x více – viz příklad s vrty níže. Proboha jenom už dál nic nestavte!

J.J., J.F., O.H. – O co jim jde?! o.s.

V příloze je možno kliknout na stránku změn listu č.14 s údaji o pilotách:

Ve smlouvě realizováno a odsouhlaseno

Vrty pro piloty D=1250…cena 2.102,20 Kč/m vrty D=1050…cena 7.640,- Kč/m