Zklidnění Vítězné ulice - zatím nejasno

15.3.2013


Vítězná ulice - současný pohled (zdroj: mapy.cz)

ROPÁCI Z VÍTĚZNÉ

Lidé z Vítězné odmítli zklidnění ulice

Ve středu 13.3. od 15:00 proběhlo na karlovarském magistrátu jednání s občany z ulice Vítězné. Lidem byla představena varianta rekonstrukce jejich ulice, která by znamenala odklonění veškeré tranzitní dopravy, došlo by ke snížení provozu před jejich domy o cca 70%.

V představeném návrhu byla část Vítězné okolo kina Drahomíra řešena jako ZÓNA 30, doprava z této části ulice byla odvedena znovuotevřením propojky u potravin Standa na nábřeží. Na zklidněném úseku byla zachována možnost průjezdu i parkování pro kohokoli. Změna dopravního řešení byla prověřena renomovanou dopravně inženýrskou kanceláří, která potvrdila funkčnost této změny a výrazné snížení intenzit dopravy na dotčeném úseku ulice. Počet vozidel by se po úpravě snížil ze současných 4300 za den na 1400.

Lidé přítomní na jednání toto zklidnění ovšem v naprosté většině odmítli. Vítězná se tedy pouze opraví, ale zůstane v současných parametrech s povolenou rychlostí 50km/h. Zůstane tudíž stejně nebezpečná, nesníží se hluk, ani špína a exhalace, v ulici nebude žádná zeleň. Změny, kvůli nimž jinde demonstrují, lidé z Vítězné nechtějí. Pro mne naprosto nepochopitelné. Zdá se, že ropáci opravdu žijí, bydlí ve Vítězné.

Ota Řezanka

 

Navržené odklonění tranzitní dopravy z červené na zelenou trasu obyvatelé Vítězné odmítli

Předpokládaná změna intenzity dopravy - červená nárůst, modrá pokles. Ve Vítězné ulici se předpokládá pokles až o 2.900 vozidel denně (pro náhled klikněte).

Komentáře

Vítězná ulice REKONSTRUKCE

Dobrý den,

no napsal jste to hezky ,tak já to doplním jelikož sem na jednáni byl.
1. proběhla rekonstrukce Drahomířino a Mattoniho nábřeží první část u lidlu poté se pokračovalo k dokonční celého úseku
2.Další část byla rekonstrukce Vítězná směrem k poště.
3.Další část bylo po roce znovu rozkopána část u lídlu,jelikož se neudělala spodní část teplo takže promrháné peníze
4.momentálně se pracuje na Vítězné u kina a začíná se směrem od pošty nahoru poslední část.

Důvod proč sme nechtěli akceptovat zónu je jen jeden na rekonstruované ulici nábřežní chtěli udělat kruhový objezd a zrušit velké parkoviště,které je u pošty což se nám zdálo nepraktické jelikož most je zavřený a ulice je již hotová,dále jsou tam obchody a nebyla by možnost parkovaní pokud zákazník přijede k těmto obchodům.Zona by byla jen cca od odbočky k nemocnici k výjezdu s ulicce Vítězná cca 100m nic by sem tím neřešilo,jelikož je souběžná ulice Mattoniho nábřeží, která je po rekonstrukci a ten kdo nechce projíždět Vítěznou jede tímto úsekem.Proto nemělo smysl dělat kruhový objezd.Takže až nás nazvete ROPÁKY nejdříve si prověřte informace o co vlastně vůbec šlo.
Dle našeho názoru,jsme naopak městu ušetřli investice ,dále pokud se plánuje stavba mělo by se projednávat s dalšíma subjekty kanalizace teplárenská atd...a spolupracovat na tomto projektu.Potom by se nestalo že se udělá rekonstrukce a za rok se vše opakuje znova.
Jsem zvědav až na Vítězné ulici bude nějaký problém s vodou,teplem nebo kanalizací - a bude se rekonstruováná část znovu bourat kdo to zaplatí.

to je asi tak vše - za ROPÁKY jak ste nás nazval
KJ.P.