Zákaz vstupu do lesa. Proč?

7.11.2017

V neděli 29. října zasáhla Českou republiku bouře Herwart. Doprovázel ji vítr, který dosahoval síly i více než 180 km/hod. Při bouři popadalo šest tisíc kubíků dřeva, což odpovídá přibližně třetině roční produkce Lázeňských lesů. V souvislosti s tím vydal magistrát ve čtvrtek 2. listopadu vyhlášku (vizte zde), která zakazuje vstup na celé území lázeňských lesů až do konce listopadu. Město argumentuje tím, že tak chce chránit životy a zdraví osob, které mohou být ohroženy jednak pádem celých stromů či jeho částí, tak také činnostmi prováděnými při zpracování následků větrné kalamity (např. těžba a doprava dřeva).

Kde všude nesmíte do lesa?

Zakázat vstup do lesa mi však přijde přehnané a zbytečné. Tento krok zásadně omezuje lázeňské hosty, turisty, pejskaře a každého, kdo chodí na procházky do lesa. Se zdravím lidí nelze samozřejmě riskovat, argumenty města mi však nepřijdou přesvědčivé a hrozící nebezpečí, jak jej popisuje magistrát, považuji za přehnané.

Větve i celé stromy padají celoročně. Herwart není jediná bouře, která Karlovy Vary zasáhla během dlouhé doby. Bouře přicházejí poměrně často, slabší i silnější. Téměř při každé spadne mnoho větví, většinou i stromů. Po těchto bouřích hrozí stejné nebezpečí, samozřejmě v menší míře, město však žádné zákazy vstupu do lesa nevydává. Paradoxní je také fakt, že největší nebezpečí hrozilo během samotné bouře, a i když její příchod byl očekáván několik dní dopředu, městu neleželo na srdci bezpečí lidí natolik, aby během ní vyhlásilo zákaz vstupu do lesa či na bouři upozornilo. Jak je v lese bezpečno také záleží na aktuálních povětrnostních podmínkách, při bezvětří v současné době je šance, že na vás spadne větev, mnohem menší než při silném větru v době mimo zákaz. 

Myslím si, že každý člověk dokáže odhadnout, kdy je bezpečné jít do lesa. Pokud je bouřka a fouká silný vítr, procházku lesem si každý určitě rozmyslí. V lázeňských lesích je mnoho míst, které zůstaly bouří nedotčeny a kde nebezpečí nehrozí, není tedy nutné, aby zákaz platil v celém lese.

Co se týče těžby, Lázeňské lesy provádějí celoročně poměrně intenzivní těžbu v celých lázeňských lesích a vstup do lesa nijak neomezují. Několikrát jsem v lese na cestě narazil na zaparkovanou lesní techniku a na natažená lana lanovky, přes které nešlo projít. Nikde nebylo napsané, že cesta je neprůchozí. Několikrát jsem také narazil na probíhající těžbu a vždy jsem se jí obloukem vyhnul. Myslím, že každý udělá to samé a že nikoho nenapadne chodit k těžící lesní technice a běhat pod padajícími stromy. V následujících dnech bude provoz lesní zcela jistě techniky větší než obvykle, i tak ji ale můžete vždy obejít nebo se jí vyhnout a počkat, až projede.

Argumenty města mi tedy nepřijdou přesvědčivé. Větve i stromy padají celoročně, stejně tak se i celý rok těží, město ale nikde neuvádí informace, že by hrozilo nějaké nebezpečí. Pokud městu leží u srdce bezpečí lidí, mělo by spíše podrobně informovat, co se jim v lese může stát, jak by se v lese měli chovat a které lokality jsou nebezpečné. Mohlo by také zdůraznit, že vstup do lesa je na vlastní nebezpečí.

Na závěr ještě fakt, který zarazí každého, komu zákaz vstupu do lesů zkazil náladu. V lese nad magistrátem i nadále parkují jeho zaměstnanci. Samotné parkování v lese je podle mého názoru dost nevhodné, a pokud má magistrát problém s parkováním, měl by ho řešit jinak, např. dohodou s provozovatelem parkovacích garáží na náměstí Dr. Milady Horákové, které zejí prázdnotou. Zarážející je ale především fakt, jak je možné, že pracovníci magistrátu mohou i přes zákaz vstupu s autem do lesa zajet a potom lesem dojít k magistrátu. Ve vyhlášce žádné povolení pro pracovníky magistrátu není. Jak je možné, že pro zaměstnance magistrátu městská vyhláška neplatí a pro obyčejné lidi ano? Že by arogance moci?

Arogance moci?

 Kryštof Zindr