Vřídelní kolonáda a hnutí Karlovaráci

23.1.2018

Při dnešní zasedání zastupitelstva města se na mne obrátili novináři s otázkou, proč jsme nepodpořili iniciativu Karlovaráků o zřízení pracovní skupiny pod jejich vedením, která by měla řešit další osud kolonády s tím, že je třeba respektovat relativně velké množství občanů z Karlových Varů požadujících výstavbu historické litinové budovy architektů Fellnera a Helmera.

 Bývalý(?) Karlovarák...


Ve své odpovědi jsem se snažil naší (OCJJ) nepodporu vzniku takovéto pracovní skupiny zdůvodnit názorem, že se v tomto případě jedná hlavně o snahu zalíbit se těm, kteří v referendu hlasovali pro repliku litinové kolonády. A fakt, že jich nebylo málo (cca 9000 občanů) – již některým politikům určitě stojí za pokus o jejich získání na svoji stranu jako potenciální voliče.

Za zamyšlení jistě stojí, jak se zastupitelé a jednotlivé strany zasadili o konání referenda a jak přispěli k jeho uspořádání. Osobně jsem zaregistroval ze strany vedení města i dalších politických subjektů snahu o jeho „neuspořádání“ znevěrohodněním vlastní otázky kladené v referendu a zpochybněním možnosti repliku postavit. Rozhodnutí o konání referenda se odkládalo, byl pořízen jazykovědný posudek zpochybňující otázku atd. Nakonec musel rozhodnout soud a přikázat samotnému vedení města referendum zorganizovat. Obstrukcemi politiků ale došlo k velkému zdržení příprav, takže nakonec měl magistrát velké problémy v krátkém termínu cca jednoho měsíce zvládnout veškerou administraci včetně příprav volebních místností a vlastní propagace (oznámení obřanům) konání referenda, což jistě mělo určitý vliv na účast v referendu. Svojí negativní úlohu v tomto jistě sehrál i článek primátora v Radničních listech, ve kterém znovu uvedl své úvahy o nevhodnosti repliky vzhledem technickým a ekonomickým problémům. K referendu nakonec přišlo místo požadovaných 35% občanů Varů „pouze“ 34,2%, což rozhodlo o jeho neplatnosti.

Takže první karlovarské refrendum se sice nevyvedlo, ale na druhé straně stačilo maličko a vůle občanů mohla být vyslyšena. Což je jistě pozitivní zjištění do budoucna.

K objasnění nynějšího chování některých politiků a jejich motivace při podpoře iniciativ za repliku litinové kolonády může posloužit diskuse z jednání zastupitelstva konaného před uspořádáním referenda dne 31.10. 2017 – viz ZDE (viz bod 26, čas 2:38:18), ve které např. primátor města hrozí možností ohrožení majetku a zdraví osob a destrukcí objektu kolonády v případě odsouhlasení stavby repliky v referendu.

Otmar Homolka - O co jim jde?!