V jakém stavu je město?

12.8.2018

Primátor tvrdí, že město je v dobré kondici. Po jeho osmiletém vedení města také nic jiného říkat nemůže. Ale jeho zchátralého stavu (města, ne primátorova) si všimla i hejtmanka Vildumetzová, dosti kriticky se v tomto ohledu vyjádřil i nový architekt města Kropp. 

 

Most u  Solivárny

Každý si o stavu města může udělat obrázek sám, stačí se porozhlédnout okolo sebe. Neupravených veřejných prostranství, chodníků, neudržovaných schodišť, apod najdeme  hodně. Jako příklady nechť poslouží třeba prostor před bývalým obchodním domem Meteor v Tuhnicích (živelně zarostlá úprava z doby rozvinutého socializmu), chodníky a silnice v okrajových částech Varů, dlouhodobě neudržované až havarijní mosty - Dvorský (roste na něm tráva a zespodu se tvoří krápníky), Chebský (dlouhodobě protéká a žádá si nákladnou opravu), Drahovický (místo opravy se pro automobilový provoz uzavřel a od té doby si ho nikdo nevšímá), most u Solivárny (propadlá místa jsou provizorně ohraničena výstražnou páskou), k tomu neopravované lávky přes Teplou. Zeleň z ulic mizí bez náhrady - viz např. ulice Moskevská, Svahová, Brožíkova, na nábřeží Ohře mezi Tuhnickou lávkou a restaurací U Ohře, které má sloužit jako rekreační a relaxační plocha, není ani jedna lavička.

Opravy chodníků, mostů, veřejných prostranství jsou tzv. vnitřním dluhem města. Tam bude nevyhnutelné investovat mnoho stovek milionů. Města jako jsou Ostrov, Sokolov či Kadaň už to pochopila a při využití dotací se dokázala ze zuboženého stavu z období 1948 - 1989 již vzpamatovat.   Dokážeme to i ve Varech?

 

OH - OCJJ