Terminál - začíná odborná i veřejná diskuse

2.12.2016 

Ohledně umístění dopravního terminálu v Karlových Varech se začíná diskutovat mezi veřejností i v odborných kruzích, což je určitě velmi dobře. Ozvala se veřejnost při projednání studie v Národním domě a ozvali se karlovarští architekti, urbanisté, stavaři a dopravní inženýři formou otevřených dopisů adresovaných zastupitelům města i jinak. Vedení města a zpracovatelé studie jsou sice zaskočení kritickými názory, ale to je problém, za který si mohou především oni sami. Zabrat nejexponovanější a nejperspektivnější plochu ve městě, kterému zoufale chybí centrální veřejný prostor (jednoduše řečeno náměstí), dopravní stavbou je totiž hanebně troufalé, zvláště pak, pokud přihlédneme i ke způsobu prosazování této stavby. Bez jakékoliv varianty, neboli "na první dobrou", si zde vedení města dovolí přímo úprkem prosazovat jedinou představu architekta, který je specialistou na obchodní domy větších měřítek, což se mimochodem na návrhu (studii terminálu, neboli dopravní stavby) viditelně projevilo. Jen pro srovnání v roce 1940 vyhlásili radní K. Varů soutěž na novou kolonádu a sešlo se 115 návrhů. 

 

Záměrem primátora je podle jeho prohlášení projednat dokončenou studii a pokračovat v jejím duchu při zpracování potřebné projektové dokumentace, zajištění příslušných povolení ke stavbě a s pomocí všech možných dotací a peněz města realizovat stavbu za minimálně 780 milionů korun v horizontu zhruba r. 2021, kdy končí druhá etapa evropských dotací. 

Pomiňme nyní překotnost přípravy této stavby, která snese srovnání s podobnou úporností při prosazování karlovarského tzv. multifunkčního centra (rozuměj dvou hokejových hal) a řekněme si, jaký byl vlastně důvod pořízení návrhu dopravního terminálu. Vše je řešeno na základě podnětu (jistě oprávněného) soukromého investora k zastavění území bývalého dolního nádraží. A co je výsledkem? Nespokojený investor a hrozba devalvace nejrušnějšího prostoru v Karlových Varech.

To jen krátce ke způsobu přípravy investice. Ohledně připomínek ke konkrétního návrhu terminálu by bylo potřeba aspoň pět stránek radničních listů, které měli k dispozici zpracovatelé studie na její obhajobu. Ale to koaliční zastupitelé neodsouhlasili, takže se nadále budou oponentní návrhy tutlat a skrývat před veřejností. Přesto neztrácejme optimismus a vzhůru do odborné (i veřejné) debaty, která teprve začíná, ačkoliv vedení města by ji nejradši považovalo za skončenou. 

Ještě uveďme hlavní důvody, proč hledat jiné varianty řešení: 

- stavba je extrémně drahá díky jejímu pojetí coby kompaktní oplášťované budovy

- extrémně drahý bude díky tomu i její provoz (opravy, údržba, vytápění, klimatizace, větrání, odpisy, čištění fasády, dětské hřiště na střeše atd.)

- k vlastnímu terminálu se řadí náklady na výstavbu parkovacího domu, kryté lávky, kompletní rekonstrukce Chebského mostu, rozšíření stávajících křižovatek a silnic, parkovací dům,...)

- dopravní řešení je nelogické, zcela neekonomické a neekologické. Autobusy MHD ujedou v terminálu ročně zhruba o 100.000 km více než doposud popř. při jiném vhodnějším řešení

- nerespektují se potřeby parkování rezidentů (občanů, kteří v místě bydlí či podnikají)

- návrh není přívětivý vůči cyklistům ani pěším (dlouhá lávka, výtahy, nepřehledné uzavřené prostory)

- namísto uklidnění a zlidštění centra se silnice v řešeném prostoru zkapacitňují

- nejlukrativnější pozemky v centru města se nesmyslně obětují rozcapené dopravní stavbě

- stavba ignoruje potřebu řešit centrální veřejný prostor (náměstí) v místech, kde se o něm dlouhodobě uvažuje. K. Vary nemají odpovídající plochu pro městské slavnosti, trhy, společenské, kulturní či sportovní akce širšího městského významu. Prostor mezi tržnicí, Horovou ulicí, Národním domem a parkoviště ve Varšavské se vyloženě nabízí jako jedna z nejvhodnějších variant.


Otmar Homolka