Terminál MHD - proč znovu megastavba?

13.9.2016 /foto: www.prirodakarlovarska.cz/

Radní města dnes jednomyslně rozhodli o dalším pokračování prací na studii Integrovaného dopravního termínálu ve Varšavské ulici.

Současné vedení města se rozhodlo postavit v místě parkoviště ve Varšavské ulice a v prostoru před Tržnicí tzv. Integrovaný dopravní terminál, který sdružuje centrální stanici autobusů MHD, konečnou stanici meziměstských autobusů a vlakové nádraží. Způsob přípravy a samotný průběh prací na studii i jeji dopravní a architektonické řešení ovšem budí silné pochyby, že se jedná o dobrý nápad .

 Do nového Terminálu by se vešly čtyři zimní stadiony...

 

 1.   Co mělo být zadáním studie?

 • objemová studie pro prověření kapacit daného území z hlediska umístění centrální stanice MHD a terminálu meziměstské autobusové dopravy 

 1. Co je nyní záměrem vytvořit? 

 • atraktivní a komfortní zařízení v centru města pro přijíždějící hosty (vysvětlení autorů přim prezentaci zastupitelům) 

 1. Snaha vedení města dle primátora Kulhánka 

 • pokud možno nejekonomičtější řešení z hlediska investic i provozu 

 1. Zjištění z průběhu prací na studii jsou  odstrašující a mnohokrát v rozporu z proklamací vedení města: 

 • Místo jednoduchého, uživatelsky příjemného, dopravně logického a odlehčujícího řešení stanice MHD je navržen komplikovaný dopravní uzel, který hromadnou autobusovou dopravu zpomaluje, výrazně prodlužuje a přivádí ji zbytečně do obytných částí města (Varšavská, Bulharská, Horova), které je naopak potřeba zklidnit.

 • navrhuje se dopravní řešení, které nerespektuje zadání a normy platné v ČR

 • Centrální stanice je pojata nepochopitelně jako zakrytý, uzavřený nadzemní objekt, který stavbu zásadně prodražuje. V návaznosti na vlastní stavbu se počítá s rozšiřováním komunikací, Chebského mostu, 280 m dlouhou lávkou přes Ohři, a pod.

 • Uzavřením terminálu a vytvořením kompaktního nadzemního objektu se stavba zdražila nejen investičně - náklady na jednoduché řešení by byly minimálně 3x nižší, ale hlavně zbytečně a nepochopitelně narostou náklady na její provoz, opravy a údržbu (vytápění, temperování, větrání, klimatizace, čištění prosklených ploch, opravy, údržba a tak dále). Město si do svého  portfolia zbytečně pořizuje další majetek v hodnotě blížící se miliardě, o který se bude muset starat bez dotací samo, přitom náš rozpočet je zatížen podobnou investicí stavby hokejové haly. Přitom se město neumí postarat o životně důležité objekty, které vyžadují generální opravy,  jako je například Vřídelní kolonáda či mosty přes Ohři, Teplou aj. 

 • Na střeše objektu terminálu obrovských rozměrů je navržena odpočinková zóna s dětským hřištěm, minigolfem apod., přitom o 200 metrů dále je řeka s možností relaxace v přírodě (ne na střeše uprostřed betonových ploch, jako bychom byli v New Yorku). Na kilometrovém zeleném pruhu podél řeky se město paradoxně nezmohlo ani na jednu lavičku. 

 • V návaznosti na vlastní stavbu se počítá s rozšiřováním komunikací a křižovatek v prostoru od Becherovky po kruhovou křižovatku u Zverimexu, s rozšířením a kompletní rekonstrukcí (změnou historické podoby) Chebského mostu, vybudováním kryté lávky přes řeku, parkovacím domem v areálu Mattoni.. Místo aby se doprava a parkování pro návštěvníky z centra města vymisťovala  např. do míst kolem průtahu městem - Hypernova, u čerpací stanice ÖMV, což je trendem v městech západní Evropy, my postupujeme zcela opačně

 • Zcela se ignoruje systém udržitelné mobility realizovaný již v západních městech a připravovaný v některých moravských městech, který počítá se zklidněním center pro pěší popřípadě cyklistický provoz

 • Karlovy Vary jsou městem, kterému v jeho správním centru zcela chybí náměstí, neboli plocha pro konání společenských, kulturních i sportovních akcí, trhů, festivalů, městských slavností a jiných shromáždění. V místě před  Tržnicí, po přesunutí stanice MHD, je pro tento účel velice vhodná plocha, se kterou je dlouhodobě uvažováno. Studie ovšem tuto možnost arogantně přehlíží a umisťuje  do těchto drahocenných míst část rozlehlého objektu autobusového nádraží a parkoviště, čímž prakticky odmítá jedinou možnost organicky začleněného náměstí pro Karlovy Vary. Autoři studie, kteří jsou členy odborných urbanistických a strategických orgánů samosprávy města "tají" své představy o vhodném prostoru pro náměstí v Karlových Varech se zdůvodněním, že se jedná o jejich "know how".

 • Primátor Kulhánek otevřeně přiznává, že výsledkem studie nemá být posouzení urbanistického záměru ale  příprava podkladu pro další dokumentaci a následnou realizaci díla.

 • Strategicky a rozvojově snad nejdůležitější oblast v Karlových Varech se má zastavět megastavbou, která je navržena bez jakékoliv varianty, oponentury či veřejné soutěže a na poslední chvíli,  urychleně, ba přímo v úprku budeme pokračovat z přípravou a realizací stavby, aby se stačily čerpat prostředky z Evropské unie v období 2014-2020. 

Myslím, že máme nad čím uvažovat. Ale chce se to od nás vůbec? Stojí někdo o naše názory? "O co jim jde" je stále aktuální :-)

 

Otmar Homolka