Soud o miliardovou halu - nezájem

21.9.2016

Před týdnem se konalo první líčení soudního procesu ohledně multifunkční haly, neboli KV Arény. Nejvyšší soud zrušil oba rozsudky okresního i krajského soudu a vrátil věc k novému projednání. Ve svém rozsudku rozhodl, že je třeba zkoumat možnost navrácení haly zhotoviteli (Syner-Baustav-Metrostav), protože smlouva o dílo je objektivně neplatná. Soudy nižších stupňů jsou tímto rozhodnutím vázány.

 

Začíná tedy nový proces úplně od začátku, bohužel se starými tvářemi soudců. Soudkyně okresního soudu je táž, která v první instanci postupovala nesprávně a proti zájmům města.

O soudní proces bohužej nejeví zájem ani kompetentní zástupci města ani novináři, takže jsem si v soudní síni připadal jako vetřelec. Přitom město má velkou šanci vrátit stavbu zhotoviteli, tím se zbavit nákladů na provoz haly ve výši zhruba 85 milionů ročně a navíc získaz zpět část kupní ceny ve výši skoro 600 mililionů korun.  Nezájem vedení města  o věc je nepochopitelný, ale z jednání byl zcela zřejmý. Např. od května tohoto roku město nedokázalo zajistit nové důkazy. Chudák právní zástupkyně města musela velice složitě vysvětlovat, že město si údajně nechává zpracovat odborný posudek na možnost vrácení haly. Posudek prý byl objednán "asi začátkem září". 

Soudní proces bohužel znovu vede stejná soudkyně, z níž čiší stále stejná a  očividná snaha potopit město a vyhovět protistraně, jako při jejím první rozhodování. Škoda, že nepřítomní zástupci města a novináři nemohli na vlastní oči pozorovat horlivé přitakávání a děkování soudkyně při projevech zástupců zhotovitele, s čímž ostře kontrastovaly strohé otázky, skákání do řeči a pochybovačné obličeje směrem k zástupkyni města Karlovy Vary. Podjatost v tomto případě je podle mého názoru slabé slovo.  

Závěrem si dovolím požádat vedení města, aby soudnímu řízení věnovalo odpovídající pozornost.

Otmar Homolka