Průzkum SANEPu - Nohama na zemi

16.9.2014 

Společnost SANEP minulý týden uveřejnila volební potenciál ve všech krajských městech. Co má paměť sahá, je to poprvé, co se takto výrazně zkoumaly preference před komunálními volbami. Naše hnutí v něm získalo preference 8,3 % s potenciálem až 13,1 %. Na jednu stranu potěšitelné, na stranu druhou je potřeba zůstat nohama pevně na zemi. Proč?

 

 

Průzkumy veřejného mínění jsou vždy ošidné. Lidé i novináři mají rádi, že se všechno snaží vyjádřit několika snadno srozumitelnými čísly. Nicméně je potřeba mít na paměti několik zásadních informací, které mohou tato čísla velmi výrazně posunout.

Běžné předvolební průzkumy velkých agentur (CVVM - spadá pod Akademii věd, STEM, Median) mají zhruba tisíc respondentů. Může se to zdát málo, ale stačí to. I v lidnatějších zemích (Německo, Velká Británie, USA) se dělají průzkumy na vzorcích 1000-2000 obyvatel. Důvodem, proč stačí statistikům relativně malý počet, je takzvaný kvótní výběr. Ten totiž počítá s pečlivě vybranými respondenty, kteří složením odpovídají statistickému složení populace. Jinými slovy, máme-li ve státě (kraji, městě) 52 % žen, měl by mít vzorek 52 % žen. Je-li 10 % nezaměstnaných, měl by mít vzorek 10 % nezaměstnaných tazatelů. Správný průzkum tak nelze dělat anketou v ulicích nebo na internetu.

Společnost SANEP, která průzkum přinesla, dělá své dotazování výhradně přes internet. To přináší početně zajímavý vzorek, který může udělat průzkum tam, kde tradiční agentury selhávají - krajská a městská úroveň. Jak jsme si řekli, na kvalitní průzkum potřebujete zhruba tisíc lidí z celého Česka. Na kvalitní průzkum z kraje a města ovšem potřebujete stejných tisíc lidí. Jenže kde je vzít, že ano?

Problém SANEPu ovšem je, že svůj vzorek nijak nekontroluje - každý se může zaregistrovat kolikrát chce. Jednou jako vysokoškolsky vzdělaná žena, podruhé jako nezaměstnaný muž. Do průzkumu pak podle tajné „magické formule" vyberou jen ty, aby to odpovídalo kvótnímu výběru. Dlužno dodat, že na celostátní úrovni to SANEPu vychází, jejich průzkumy se výrazně neodlišují od ostatních.

Na nižších úrovních už mají docela problém - průzkumy před krajskými volbami se odchylovaly poměrně výrazně a nepochybuji, že i v tomto případě budou výsledky hodně jiné. Navíc byl použit opravdu malý vzorek 328 osob, kdy například vysokoškoláky, kterých je ve městě zhruba 15 %, by mělo reprezentovat čtyřicet respondentů. 

Při interpretaci nelze opomenout také přítomnost statistické odchylky (tedy jakési garance přesnosti), která v tomto případě činí 3,5 procentního bodu. Společnost tak z v průzkumu říká, že OCJJ může získat klidně 11,6 % jako 4,8 %. 

Průzkum nepřeceňujeme. Nicméně nás těší, že na nás lidé v této anketě obliby mysleli.

Jindřich Čermák