Jde nám o Vary? Jde nám o Vary!

Jde nám o Vary? 

Za čtyři roky v zastupitelstvu (z toho rok a půl ve vedení města a následujících dva a půl roku v opozici) jsme přímo prosadili nebo se aktivně podíleli mimo jiné na těchto věcech: 

 • Záchrana a oprava Letního kina
Spolu s iniciátorem záchrany Letního kina Láďou Gerendášem jsme odpracovali na brigádách při jeho zprovoznění mnoho desítek hodin vlastními silami. 
Jarda Fujdiar pak v době našeho působení ve vedení města zajistil jeho bleskovou a úspornou opravu pro slavnostní otevření v létě 2011. Celá rekonstrukce stála pouhých čtyři a půl milionu korun, ačkoliv hodnota prací byla mnohem vyšší. Před rokem 2010 někteří politici hovořili o opravě v řádech desítek milionů.
   
 • Záchrana domova důchodců ve Staré Roli před přestěhováním a příprava výstavby nového
Po přehodnocení údajného havarijního stavu, osobních prohlídkách a jednáních v domově jsme zabránili záměru vedení města přestěhovat seniory z domova důchodců ve Staré Roli do nevhodného a drahého objektu bývalého hotelu Slavie. Stávající objekt domova byl rychle a jednoduše opraven bez zásadního vlivu na provoz budovy a ke spokojenosti seniorů v něm žijících.
Na výstavbu nového domova poslalo nabídky deset zájemců, včetně významných finančních společností. Provoz totiž může být poměrně lukrativní záležitostí a v takovém případě nemůže město tratit. Podmínky a výběrové řízení budeme pečlivě kontrolovat.
 • Milionové úspory v hospodaření města v areálu Rolava a tržišti ve Varšavské ulici a zavedení farmářských trhů  
V době naší účasti ve vedení města jsme zajistili efektivní hospodaření v uvedených areálech. Z Rolavy odešla bezpečnostní firma, která ročně stála půl milionu korun. Její práci stejně efektivně zajistila Městská policie.
Další služby, kdy například jedno posekání trávy vyšlo na devadesát tisíc, začali zajišťovat sami pracovníci městské organizace. 
Na tržišti ve Varšavské jsme zrušili řetězec nájemních smluv pochybných subjektů, ve kterém mizely minimálně dva miliony korun ročně. Tento řetězec chceme nadále zjednodušovat. 
 
 • Prosazení soudního řešení některých kauz staré koalice
Zabránili jsme dřívější koalici ČSSD-ODS v dokončení prodeje Lázní III.
Následný soud a zpochybnění kupní smlouvy a procesů jejího uzavření přinesl městu 93 milionů korun v podobě doplacení kupní ceny. K soudnímu řízení se blíží i další kauzy jako prodej golfového hřiště a prodej zahradnictví Na Vyhlídce. 
 
 • Zpracování generelu cyklodopravy ve městě
Dlouhodobě prosazujeme zpřístupnění celého města pro cyklisty a pěší. Zajistili jsme zpracování cyklogenerelu, podle kterého se již začínají realizovat úpravy cykostezek a cyklopruhy ve městě. Karlovy Vary se také staly členem Asociace měst pro cyklisty.
 
 • Otevření magistrátu pro veřejnost i mimo pondělní a středeční úřední dny
 • Úspora 50 milionů korun na projektu Centrum zdraví a bezpečí
 • Zabránění prodeji lukrativního sanatoria Trocnov

 

 

Jde nám o Vary! 
 
 Po volbách budeme prosazovat následující:  
 • Fungující a výkonný úřednický aparát města a zefektivnění hospodaření městských organizací 
Magistrát je schopen mnoho úkonů a práce zvládat vlastní silou 350 zaměstnanců a nenajímat si drahé externí služby - vybrané právní úkony, výběrová řízení či správu majetku. 
Například správa bytového fondu firmě IKON stála za čtyři roky zhruba 20 milionů korun. V dalších velkých západočeských městech, v Plzni a v Chebu, si svůj majetek spravuje samo město.
Podíváme se také na hospodaření městských organizací, jakými jsou Dopravní podnik či Městská policie.
Magistrát musí být informačně otevřený a využívající nové technologie. 
 
 • Důsledné řešení dalších kauz z minulosti 
Máme stále kostlivce ve skříních - prodej golfového hřiště, losovačka - KV Arena, prodeje domů v Lázeňské ulici. Tyto kostlivce chceme vymetat i soudní cestou, včetně vyvození konkrétní odpovědnosti.
Zajistíme kontroly a audity smluv města se všemi subjekty (služby, právní servis, správa majetku, organizace.
 
 • Zajistit úpravy dalších čtvrtí města
Po Staré Roli se zaměříme i na další čtvrtě (Růžový vrch, Čankovská, Tuhnice - například ostudný park před Meteorem, Drahovice a další). Je potřeba opravovat a upravovat městské plochy - chodníky, parky, lavičky, místní komunikace. 
Zkulturnění veřejných prostor si zaslouží všechny čtvrti i sídliště. Dětských hřišť je stále málo, je třeba doplnit je na okraji, v sídlištích i v centru.
 
 • Podpora zaměstnanosti 
Podpoříme místní živnostníky. Aktivně a pravidelně budeme jednat se všemi zaměstnavateli v regionu. Podpoříme vznik zóny lehkého průmyslu a služeb. Zavedeme poradnu pro pomoc se získáním všech typů dotací. Pro potřebné projekty budeme iniciativně řešit změny územního plánu.
 
 • Vyšší podpora sportování široké veřejnosti a mládeže 
namísto soukromých podnikatelů ve vrcholovém sportu. Při téměř srovnatelných členských základnách činí dotace města do ledního hokeje 30 milionů korun, zatímco do florbalu půl milionu. 
Je třeba poskytovat dotace do sportu na základě konkrétních údajů o počtu členů jednotlivých subjektů, kvality a společenského prospěchu z jejich činnosti. Nikoliv pouze na základě lobbismu a nátlakových akcí zástupců jednotlivých sportů.
 
 • Zastáváme tradiční evropské hodnoty
a chceme být město otevřené celé Evropě a světu. Tomu musí odpovídat úroveň služeb, infrastruktury, kultury i tradiční architektonický a lázeňský charakter města. Jsou nutné opravy a zprovoznění historických budov města - Alžbětiny lázně, Císařské lázně. 
Budeme prosazovat pečlivou údržbu soch, pomníků, památníků. 
Jako velmi důležitou vnímáme propagaci města v zahraničí. Chceme být kosmopolitním městem, orientace pouze na klientelu z východu je pro město škodlivá. 
 
 • Důsledná kontrola chodu města

Chceme zabránit excesům typu dlouhodobě rozkopané Vítězné ulice a ulice Na Vyhlídce při minimální stavební aktivitě. Město se musí důsledně starat o svůj chod ve věci staveb na veřejných pozemcích. 

 •  Aukce elektřiny, plynu a telefonu 

Otevřené i pro občany města. Podobné městské aukce přinesly úspory například občanům Prahy 6 či Říčan. 

 • Zlepšení péče o seniory

Podpora výstavby nového domova důchodců, širší pomoc subjektům sociální sféry. 

 • Cyklostezky, cyklopruhy a město průchodné pro pěší
 • Postupná úprava relaxačních prostor podél řeky Ohře v centru města   
Například zvýšením počtu laviček, veřejným ohništěm.
Podpoříme také revitalizaci prostoru staré vodárny.  
 • Zlepšení zdravotní péče
Město musí aktivně ovlivňovat dění v karlovarské nemocnice a dohlížet na krajské experimenty. Vhodná je účast města v dozorčí radě KKN. 
 • Lepší využití Letního kina 
Pro koncerty, festivaly, či promítání v době filmového festivalu. 
 • Řešení dopravy a parkování na sídlištích i v centru města
 • Omezení hazardu ve městě

 

Principy, ze kterých náš volební program vychází, stojí na základech našeho programu z roku 2010, který je stále aktuální a můžete jej nalézt zde.