PROGRAM HNUTÍ O CO JIM JDE?! VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018-2022

  PROGRAM HNUTÍ O CO JIM JDE?! VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018-2022

 


Nebudeme volat Andrejovi :-), věříme, že Karlovy Vary musí a také umí řídit nejlépe jeho obyvatelé.

Neslibujeme Vám velké stavby jako například Integrovaný dopravní terminál nebo aquapark, ty samy o sobě nevyřeší nic, ba naopak - viz Realistic (KV) aréna. Pozitivní změny dosáhneme pouze řadou drobných i větších dobře promyšlených kroků, investic a trvalou postupnou prací.

Náš program vychází ze zkušeností z našeho osmiletého působení v zastupitelstvu, většinou v opozici, ve kterém se nám podařilo mimo jiné:

 • Zachránit a opravit Letní kino
 • Zachovat domov důchodců ve Staré Roli a prosadit jeho opravu
 • Zavést farmářské trhy v K. Varech
 • Prosadit aspoň některá soudní řešení kauz z minulosti
 • Zpracování cyklogenerelu
 • Prosazení zpracování generelu dopravy ve městě
 • Otevření magistrátu pro veřejnost i mimo úřední dny
 • Zabránění prodeje lukrativního sanatoria Trocnov
 • Zajistili jsme rozsvícení pouličního osvětlení ve Svatošské ulici
 • Prosadili jsme zřízení přechodu pro chodce na Moskevské ul.
 • Zabránění (zatím dočasnému) výstavby dopravního terminálů u Tržnice
 • Obnovení ukradené sochy „Chlapec s letadlem" ve Staré Roli

 Při naší práci v zastupitelstvu se budeme nadále věnovat záležitostem, které konkrétně tlačí karlovarské občany.

1) Chceme vést permanentní diskusi s občany o tom, v jakém městě chtějí žít aktivně reagovat na výsledky této debaty. Chceme tak společně s Vámi vytvořit  chybějící vizi města a tuto postupně naplňovat.

2) Chceme se věnovat kultivaci veřejného prostoru ve všech čtvrtích města Karlovy Vary. Veřejný prostor považujeme za dlouhodobě zanedbaný a neschopný plnit svůj účel. Nejde jen nám zdaleka jen o prostou opravu chodníků. Míníme tím úpravu veřejných budov, chodníků, parkových ploch, schodišť, podchodů, osazování laviček, budování dětských hřišť, úpravu náměstí Horákové, úpravu prostoru před Meteorem, nové náměstí u Tržnice atd.

Veřejný prostor by měl být plný života, bezpečný, zdravý a krásný. Veřejný prostor města by měl svou atraktivitou vybízet k pěšímu pohybu a k trávení času, odpočinku, hře i nabízet zážitky. Kvalita veřejného prostoru obce tedy velice významně ovlivňuje, zda je daná obec dobrým místem k životu.¨

Budeme o zkvalitnění veřejného prostoru vést stálou diskusi s občany ve všech částech města.

Veřejný prostor potřebuje umění. Budeme podporovat umisťování uměleckých artefaktů do veřejného prostoru.

Budeme redukovat negativní zóny ve veřejném prostoru (zóny, ve kterých převažují silné negativní emoce). Například prostou údržbou, čistotou, ozeleněním a dále opatřeními ke snížení nadměrného hluku a dopravy.

Budeme podporovat drobné komerční aktivity v centru města.

Budeme plánovat veřejný prostor přátelský všem generacím.

3) Chceme nadále řešit konkrétní problémy občanů, kteří se již naučili nás vyhledat a oslovit.

4) Chceme, aby se město staralo o vyžití a aktivity mladých a klidný život občanů seniorského věku.

5) Chceme řešit opravy městského majetku, který dlouhodobě chátrá, protože se o něj vedení města nestará. Například Alžbětiny lázně, většina mostů v K. Varech je téměř v havarijním stavu, vyřešit problém Císařských lázní.

6) Chceme zahrnout občany města do městských aukcí na elektřinu a plyn a telefonní služby a tím jim šetřit náklady ve výši 20-30% u E a P, a mnohem více utelefonních služeb.

7) Chceme obnovit provoz krematoria.

8) Chceme řešit přednostní parkování ve městě pro rezidenty (pro bydlení a místní firmy) a zřízení záchytných parkovišť či parkovacích domů pro turisty a návštěvníky města.

9) Chceme zklidnit osobní automobilovou dopravu a posílit funkci hromadné dopravy a to nikoliv inteligentními zastávkami, ale zkvalitněním základní funkce veřejné dopravy - rychlostí při přesunu z bodu A do bodu B, komfortem, taktovým systémem (linky se sjedou v jeden čas na jedno či více míst a umožní rychlý přestup bez čekání), změnou schématu linek, předností MHD při průjezdu světelnými křižovatkami, dostupností atd.

10) Chceme vylepšit situaci cyklistům zřízením cyklopruhů a plynulých cyklotras ve městě.

11) Chceme prosadit uskutečnění architektonické soutěže na řešení Vřídelní kolonády. Soutěž jsme v zastupitelstvu před dvěma roky navrhli a prosadili její odsouhlasení, ovšem vedení města od té doby nekoná.

12) Chceme prosazovat více dotací pro kulturu, sociální potřeby a sport pro š irokou veřejnost a mládež na úkor desetimiliónových dotací do vrcholového sportu. Především do extraligového hokeje město přispívá částkami v součtu okolo 40 milionů (25 milionů dotace přímá dotace hokejovému družstvu, 15 milionů dotace provozu haly).

13) Chceme nadále podporovat iniciativní občany, sdružení a spolky, které přicházejí s nápady, jak zkrášlit město, zkulturnit veřejný prostor aj. Chceme jim naslouchat a dát větší slovo a prostor.

14) Chceme, aby se rozhodování o ceně tepla vrátilo z rukou soukroméspolečnosti do rukou města (bude končit nevýhodná smlouva na pronájem teplárny).

15) Chceme, aby se strategické dokumenty a cíle města (územní plán, strategický plán, generel dopravy, vstup do UNESCO aj. zpracovávaly odborně, zodpovědně a za účasti odborné i laické veřejnosti.

16) Chceme, aby v důležitých funkcích městských společností - představenstvech a dozorčích radách, správních radách atd. neseděly politické figury nemající potuchy o provozu společnosti ani tuneláři, jako je tomu doposud.

17) Chceme využívat schopností úřednického aparátu města jasným zadáním úkolů a cílů ze strany politického vedení, úředníci mají dostat větší důvěru a také odpovědnost. Spolupráce úředníků a politiků má být konstruktivní a ve prospěch města.

18) Chceme nadále dobře spolupracovat s architektem města na urbanistickém rozvoji města.

19) Chceme, aby KV nebyly pouze kulisou pro týdenní mejdan Pražáků při MFF :-), ale především místem, kde se dobře žije nám, obyvatelům KV a aby vary nežily jen z podstaty jako doposud. Chceme, aby naše děti neodcházely z Karlových Varů.

20) Chceme toho dělat pro město ještě mnohem více, ale to už by vás nebavilo to číst. :-)

Ještě jednu poznámku pro voliče si neodpustíme. Nezapomeňte, že papír snese všechno a i ten největší podvodník si může nechat vypracovat krásné a líbivé slohové cvičení, jak mu jde především o Vás a už vůbec ne o posílení jeho konta či jeho přebujelého ega. Proto volte strany a hnutí, popř. jednotlivce, kterým věříte a se kterými máte dobré zkušenosti. Přijďte k volbám.

Otmar Homolka, Michal Odvody a kol. OCJJ