Profíci ve vedení města

12.10.2015 /foto: novinky.cz/ 

S novou koalicí se vrátily do vedení města staré praktiky zkušených profesionálů. Uvedeme dva příklady:

1. Majetek města

Za účelem zneprůhlednění hospodaření s majekem města zahájil nový náměstek promyšlenou strategii ovládnutí "své" sféry vlivu. Nejprve vyřadil ze hry úředníky na magistrátu tím, že zrušil tzv. koordinační porady, na kterých  odbory magistrátu posuzovaly vhodnost či nevhodnost navrhovaných prodejů, nájmů a dalších majetkových transakcí města.

Materiály do majetkové komise tak přicházejí bez tohoto odborného hlediska a členové komise se tudíž mnohem hůře orientují. Navíc náměstek zakázal k těmto materiálům připojovat stanovisko odboru majetku města. A aby způsobil naprostý chaos na svém odboru (ve kterém se orientuje jako ryba ve vodě), donutil vedoucího odboru, který má po osmi letech zkušeností dokonalý přehled o majetku města, k rezignaci.  

 

2. KV Arena 

Do čela společnosti, která hospodaří s téměř dvoumiliardovým majetkem, se po volbách, díky vhodně zvolené kandidátce, vyhoupl zkušený matador a okamžitě začal jednat. Zrušil porady vedení firmy, z vedoucích a důležitých pozic společnosti odvolal stávající pracovníky a na nikým nekontrolované smlouvy najímá do důležitých pozic své lidi. Organizační struktura firmy neexistuje, zato existuje sytém, jak ovládnout společnost  bez kontroly zvenčí. Dozorčí rada je totiž také loajální.  

A proč to všechno? Je to jednoduché. Kde se točí peníze, tam se zkušení "profesionálové" orientují velmi dobře. Vybavuje se nová míčová hala za miliony korun a výběrová řízení máme také pod palcem a nikdo nám do toho nemluví. A starou, tzv. multifunkční halu, je třeba už také opravovat, upravovat či vylepšovat. Záruka od dodavatele už totiž skončila. A tak se vyměňuje funkční osvětlení v garážích, malují vymalované prostory v aréně apod. a nikdo nám do toho nemá co kecat. 

Dva příklady ale dosti podobné, že? Na řadě je společnost KV City Centrum a jistě další.

Máme se na co těšit.

OCJJ