Proč nepodpořit výstavbu integrovaného terminálu u Tržnice?

15.12.2016

 

Návrh nového terminálu rozděluje Vary. Helena Ruseva shrnula několik nejpodstatnějších argumentů občanů, architektů, dopravních inženýrů i geologů do stručné podoby. Ty si můžete stáhnout a šířit všude dál :-). 

Jen několik z mnoha a mnoha dalších argumentů:

 

  • Další stavba, nad finanční možnosti města, kterou ve svých důsledcích zaplatíme my všichni. V poměru skutečných nákladů stavby a jejích všech souvislostí budou získané dotace zanedbatelné. Odborná veřejnost odhaduje reálné náklady cca 1,3–1,5 miliardy! Kolik z toho budou činit dotace nikdo jasně dosud neřekl. Umí to někdo vůbec? 
  •  Najděte druhý takový dopravní terminál, respektive tak provozně náročný terminál, v republice nebo ve světě, který integruje do budovy nejen prostory pro pasažéry, ale i vlastní autobusovou dopravu. (Je zde uváděno 1385 jízd autobusů halou denně!)  
  • Obrovská stavba necitlivě zasazená do historického prostředí města, vklíněná mezi starou zástavbu a budovu Tržnice, kulturní památku, kterou necitlivě izoluje od městského prostředí (porovnejte měřítko stavby s okolní zástavbou). Autoři studie navrhují zrušení provozu zavedeného supermarketu. Vznikne zde další chátrající památka? 
  • Nenávratné zničení prostoru před Tržnicí, který byl v historii v podstatě tržním náměstím. Náměstím, po kterém občané Varů léta volají, které by mohlo být místem setkávání, a kde se dnes mohly důstojně konat třeba oblíbené farmářské trhy. Prostor pro ně je studií zrušen bez náhrady. 
  • A nakonec jeden z argumentů možná nejdůležitějších: 
    Poněkud absurdním se jeví stěhovat celé železniční nádraží a autobusové nádraží pro příměstské a dálkové autobusy z bezproblémového prostoru Dolního nádraží (kde již naši předci postavili nádraží a kde ostatně již jedna relativně nová, leč zanedbaná budova terminálu stojí do zákonem vyhlášené památkové zóny města a navíc do území ochranného pásma pramenů I. stupně! Kdo z toho bude mít prospěch? Město Karlovy Vary ne! 
    Uvědomme si, že termální prameny naše město živí, jsou jeho bytostnou součástí a nenahraditelným bohatstvím.
Článek ke stažení: pdfpng