PROČ JE VEŘEJNÝ PROSTOR DŮLEŽITÝ?

 

Ráno vyjdete z domu, zahnete směrem k trhům, kde si koupíte čerstvé jahody od místního zemědělce. Dál pokračujete za doprovodu klavíru, na který hrají děti, jimž zbývá čas před začátkem školy. Pro oběd si zajdete do centra, kde si sednete na lavičku mezi další, kteří využili hezkého počasí. Zpátky se vracíte kolem pouliční jazzové kapely. Po práci nebo po škole jdete na kávu na městskou náplavku, zrovna se tam koná veřejná hodina pantomimy. Než dojdete domů, ještě se zastavíte v zahradě pro hlávku salátu. Zítra na vás čeká veřejný piknik … Město snů? Ne. Realita západních měst a ukázka toho, jak by měl žít veřejný prostor.  
 


 
Veřejný prostor je tedy každodenní součást života každého z nás, proto musí být významnou prioritou jeho kvalita. Veřejný prostor by měl být plný života, bezpečný, zdravý a krásný. Ve veřejném prostoru se potkáváme a komunikujeme. Veřejný prostor utváří stavby, veřejné budovy, náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, městský mobiliář (lavičky, zastávky, pavilony, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, pítka, fontány, osvětlení, atd.) a výtvarné artefakty (např. sochy). Veřejný prostor města by měl svou atraktivitou vybízet k pěšímu pohybu a k trávení času, odpočinku, hře i nabízet zážitky. Kvalita veřejného prostoru obce určuje, zda je daná obec dobrým místem k životu. 
.
Veřejnému prostoru Karlovy Vary zatím věnovaly minimální pozornost, proto je bez života. Nejde jen o neexistenci funkčního náměstí, ale o všechny veřejné budovy, náměstí, ulice, tržiště, chodníky, zeleň, parky. Ty jsou až na výjimky zanedbané, špinavé, bez hodnotných prvků a detailů a plní tak funkci veřejného prostoru velice omezeně. Nikdo z nás nemá chuť a důvod se ve veřejném prostoru KV zdržovat.

Proto je nezbytné zvýšit kvalitu veřejného prostoru s cílem přivést do něj karlovaráky a to nejen v místě bydliště, ale i do lázeňské zóny, která byla obyvateli KV v minulosti zcela opuštěna.

ŘEŠENÍ O co jim jde?! V 10 BODECH:
1) Budeme o zkvalitnění veřejného prostoru vést stálou diskusi s občany.
2) Budeme plánovat veřejný prostor. 
Pro budování kvalitního veřejného prostoru potřebujeme promyšlená a koncepční řešení. Ta budeme hledat alternativními urbanistickými a architektonickými studiemi.
3) Podporujme život ve všech částech města.
Veřejný prostor není jen v centrální část města. Budovat kvalitní veřejný prostor ve všech čtvrtích KV.
4) Vyhodnotíme aktuální funkčnost stávajících veřejných prostor ve městě.
5) Budeme rozvíjet veřejnou dopravu. 
Chceme zatraktivnit MHD tak, abychom jí my občané dali dobrovolně přednost před dopravou individuální. Jak? Změnou schématu linek, taktovým systémem, čistotou, rychlostí (např. absolutní předností), dostupností, komfortem atd. atd. 
6) Budeme zpřístupňovat cestu veřejným prostorem pěšky i na kole. 
Nabídneme kvalitně řešený a bezpečný veřejný prostor chodcům i cyklistům.
7) Budeme prosazovat kulturu ve veřejném prostoru.
Veřejný prostor potřebuje umění. Budeme do něj umisťovat umělecké artefakty.
8) Budeme redukovat negativní zóny ve veřejném prostoru (zóny, ve kterých převažují negativní emoce).
Jak? Například prostou údržbou, čistotou, ozeleněním, snížením nadměrného hluku a dopravy.
9) Budeme podporovat drobné komerční aktivity v centru města.
10) Budeme plánovat veřejný prostor přátelský všem generacím.

Michal Odvody
Úvodní odstavec - volná citace z článku Sáry Matůšové
Autor původní foto pan Petr Lněnička, digitálně upraveno, použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje