Proč jdeme do voleb

28.8.2018

 

Veřejnými poměry v Karlových Varech se zabýváme 12 let - od příprav stavby multifunkční (hokejové) arény, kterou jsme kritizovali za předraženost a korupci, jasně prokázanou záznamem "Karlovarské losovačky", při které město podvodem vybralo předem známou stavební firmu.

Jsme v zastupitelstvu 8 let, z toho 1,5 roku ve vedení města a 6,5 let v opozici. Opoziční práce je náročná až úmorná, chyb vedení města je tolik, že naše kritika mnohdy připomíná házení hráchu na zeď. Ale nevzdáváme to.

I z opozice se nám  podařilo prosadit některá zásadní rozhodnutí:

1. Po deseti letech tmy jsme zařídili rozsvícení veřejného osvětlení v lokalitě rodinných domů v Doubí

2. Na základě 6-ti let snahy tuhnických občanů a přes urputný odpor vedení radnice jsme prosadili vybudování přechodu pro chodce na Moskevské uliciu Raciopeku.

3.  Zabránili jsme prodeji lázeňského domu Trocnov, který vedení města chtělo prodat. Dů přitom přináší ročně městu miliony do městské pokladny

4. Kolega Jarda Fujdiar opravil a zprovoznil Letní kino. Dokončení oprav jeviště už vedení města není schopno zajistit. 

5. S pomocí veřejnosti a karlovarských architektů a odborníků jsme zamezili v přípravě dalšího tunelu v městské kase - integrovanému dopravnímu terminálu za 800 mil Kč.

 

Pokud se dostaneme do vedení města, prosadíme mnoho dalších zásadních změn:

- opravy chodníků, ulic mostů (jsou v dezolátním stavu)

- úpravy veřejných prostranství, městských budov a parků - nábřeží řeky Ohře u dolního nádraží, nové náměstí u Tržnice,  Vřídelní kolonáda, Císařské lázně, Alžbětiny lázně, okrajové čtvrti, sídliště atd.   

- diskuse s veřejností nebudou formální a naoko jako doposud, je mnoho dobrých nápadů a iniciativ, na které radnice nebere zřete

- strategie města se bude tvořit transparentně za účasti odborníků a veřejnosti, ne pokoutně jako doposud

- prostředky na zanedbaný veřejný majetek získáme ušetřením za zbytečně vyhazované miliopny na nepotřebné projekty (dopravní termínál, nepoužitelné projekty na opravu Císařských lázní za desítky mil. Kč) a získáním dotací na smysluplné projekty. Že to jde, je vidět např. v Ostrově, který má dopravní obchvat, opravenou historickou část, radnici, staré náměstí, zámecké zahrady, kláštěšrní areál, silnice, chodníky, koupaliště, fungující kulturní dům, ...

 

OH - OCJJ