Aktuality

Na stavbě hokejové haly se tuneluje - stížnost na Mgr.Vodenku

Při kontrole průběhu stavby, kterou průběžně provádí naše sdružení, jsme zjistili závažné chyby při vedení stavby ze strany technického dozoru investora (firma Investon - p. Brož a Krbal) a odpovědných pracovníků Magistrátu města (ing Keřka, ing.Bergman), kteří podepisují a odsouhlasují změny v průběhu výstavby. Z prozkoumaných podkladů a našeho šetření vyplývá, že výše uvedení pánové odsouhlasili tak nevýhodné změny zakládání stavby, které ve svém důsledku stály město o 20 mil

Jaká je cena Lázní III? - dopis soudu

                                                                                                            Krajský soud

                                                                                                            Veleslavínova 40

                                                                                                            Plzeň

                                                                                                            30617

                                                                                                            14.5.2008

Věc: K.Vary – Lázně III vaše zn. č.j.46 Nc 242/2007-8

 

            Dobrý den,

            obracíme se na vás ve věci znaleckého posudku č.2358/2008 – stanovení ceny obvyklé objektu a pozemku Lázně III, Karlovy Vary.

            Tento posudek provedla firma YBN Consult, konkrétně pan Bedřich Malý a paní Yvetta Fialová, pro město K.Vary na základě vašeho jmenování.

            Jsme občanské sdružení, jehož náplní je bránit rozprodávání pod cenou (rozkrádání) majetku města současnou  karlovarskou radnicí. 

Školka v ulici Krále Jiřího podle nejlepšího svědomí a vědomí

Rada města v nedávné době rozhodla o zrušení městské mateřské školky na lukrativním místě v ulici Krále Jiřího. Toto rozhodnutí mohla pozastavit primátorka JUDr. Veronika Vlková (ODS), která se před médii vyjádřila v tom smyslu, že ona sama je pro to, aby se městská školka nerušila. Svým zásahem tak mohla vykonat něco,co je v souladu s jejím svědomím a názorem co je pro obec nejlepší a o osudu školky by tak rozhodoval nejvyšší a nejreprezentativnější orgán obce, tedy Zastupitelstvo obce. Bohužel

DISKUSE THERMAL - BUDOUCÍ ROZVOJ MĚSTA (vyhodnocení)

 

            Dne 14.4.2008 uspořádalo naše sdružení v kongresovém sálu hotelu Thermal veřejnou diskusi na výše uvedené téma, jejímž cílem bylo obnažit nejpalčivější problémy občanů města a pokusit se zahájit o nich veřejnou diskusi.

            Diskuse se zúčastnilo cca 10 hostů z řad architektů, památkářů, archeologů, občanských sdružení, lékařů, zástupců samosprávy města a krajského úřadu a dále cca 180 aktivně a s chutí diskutujících diváků. Do diskuse bylo nabídnuto 13 témat  -  ZDE Žádná témata však nebyla předem vyloučena či zakázána, takže řeč přišla i na invazi občanů z východu a otázky s tímto spojené.

V Kladně se bude stavět multifunkční hala. Jak je financována?

Tak jako v Karlových Varech bude i v Kladně v nejbližších letech stát nová multifunkční aréna. Není se co divit. I kladenský hokejový stadion je stejně jako ten karlovarský starý více než půlstoletí.

Zajímavé je ovšem porovnat, jakým způsobem je zajištěno financování těchto projektů.

Kauza Lázně III

            Kauza „Lázně III“ v mnohém připomíná kauzu “Golf Olšová Vrata“. Byla uzavřena nájemní smlouva, která byla dodatkována pomocí sedmi dodatků, které dohromady dávají nepřehlednou změť papírů, ze které není možno jasně vyčíst práva a povinnosti obou smluvních stran ve vazbě na investice, opravy a údržbu objektu. K tomu bylo provedeno množství oprav, popř investic, které jsou doloženy nejasně nebo vůbec. Praktický stav je ten, že nájemce investice a opravy zajišťuje a město je platí. Nájemce tak navíc ke svým ziskům s užívání objektu hospodaří s penězi města a ví, že město mu vše, co uplatní, následně proplatí.

Petice za odstoupení náměstka primátorky Petra Keřky

Úřad pro hospodářskou soutěž udělil městu Karlovy Vary pokutu 500.000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách při netransparentním provedení výběrového řízení na dodavatele stavby "Multifunkční hala". Tímto rozhodnutím bylo jednoznačně potvrzeno, že výběr dodavatele ("Česká losovačka") byl v rozporu se zákonem. Odpovědnost za způsob provedení výběru uchazečů má za město Karlovy Vary náměstek primátorky Petr Keřka, který byl losování osobně přítomen a do

O co jim jde?! o.s. přípravuje další veřejné projednání Strategického plánu (SPURM)

Naše sdružení připravuje další veřejné projednání strategického plánu rozvoje města.

Předběžně by se tato debata měla konat 14.4.2008 od 17hodin v Kongresovém sále hotelu Thermal. Toto datum a místo konání včas potvrdíme případně upřesníme.

Plán rozvoje města (SPURM)

Město Karlovy Vary před rokem rozhodlo o zpracování strategického plánu udržitelného rozvoje města (SPURM). Plán udržitelného rozvoje města je zjednodušeně řečeno plánem, který určí, jakým způsobem mají být řešeny negativní stránky fungování města a jakým způsobem mají být dále rozvíjeny pozitivní stránky fungování města. Měla by to tedy být právě veřejnost, která má hodnotit to, co funguje ve městě špatně a co funguje

Krajský úřad nechce veřejnosti vydat zvukový záznam klíčového zasedání zastupitelstva kraje ve věci Karlovarské nemocnice

Krajský úřad nechce veřejnosti vydat zvukový záznam klíčového veřejného zasedání zastupitelstva kraje ve věci Karlovarské nemocnice.

Dne 26.1.2008 byla zaslána Krajskému úřadu Karlovarského kraje občanským sdružením O co jim jde?! žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) ve formě zvukového záznamu mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva kraje týkajícího se řešení problému kolem Karlovarské krajské nemocnice.

Syndikovat obsah