Aktuality

DISKUSE THERMAL - BUDOUCÍ ROZVOJ MĚSTA (vyhodnocení)

 

            Dne 14.4.2008 uspořádalo naše sdružení v kongresovém sálu hotelu Thermal veřejnou diskusi na výše uvedené téma, jejímž cílem bylo obnažit nejpalčivější problémy občanů města a pokusit se zahájit o nich veřejnou diskusi.

            Diskuse se zúčastnilo cca 10 hostů z řad architektů, památkářů, archeologů, občanských sdružení, lékařů, zástupců samosprávy města a krajského úřadu a dále cca 180 aktivně a s chutí diskutujících diváků. Do diskuse bylo nabídnuto 13 témat  -  ZDE Žádná témata však nebyla předem vyloučena či zakázána, takže řeč přišla i na invazi občanů z východu a otázky s tímto spojené.

V Kladně se bude stavět multifunkční hala. Jak je financována?

Tak jako v Karlových Varech bude i v Kladně v nejbližších letech stát nová multifunkční aréna. Není se co divit. I kladenský hokejový stadion je stejně jako ten karlovarský starý více než půlstoletí.

Zajímavé je ovšem porovnat, jakým způsobem je zajištěno financování těchto projektů.

Kauza Lázně III

            Kauza „Lázně III“ v mnohém připomíná kauzu “Golf Olšová Vrata“. Byla uzavřena nájemní smlouva, která byla dodatkována pomocí sedmi dodatků, které dohromady dávají nepřehlednou změť papírů, ze které není možno jasně vyčíst práva a povinnosti obou smluvních stran ve vazbě na investice, opravy a údržbu objektu. K tomu bylo provedeno množství oprav, popř investic, které jsou doloženy nejasně nebo vůbec. Praktický stav je ten, že nájemce investice a opravy zajišťuje a město je platí. Nájemce tak navíc ke svým ziskům s užívání objektu hospodaří s penězi města a ví, že město mu vše, co uplatní, následně proplatí.

Petice za odstoupení náměstka primátorky Petra Keřky

Úřad pro hospodářskou soutěž udělil městu Karlovy Vary pokutu 500.000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách při netransparentním provedení výběrového řízení na dodavatele stavby "Multifunkční hala". Tímto rozhodnutím bylo jednoznačně potvrzeno, že výběr dodavatele ("Česká losovačka") byl v rozporu se zákonem. Odpovědnost za způsob provedení výběru uchazečů má za město Karlovy Vary náměstek primátorky Petr Keřka, který byl losování osobně přítomen a do

O co jim jde?! o.s. přípravuje další veřejné projednání Strategického plánu (SPURM)

Naše sdružení připravuje další veřejné projednání strategického plánu rozvoje města.

Předběžně by se tato debata měla konat 14.4.2008 od 17hodin v Kongresovém sále hotelu Thermal. Toto datum a místo konání včas potvrdíme případně upřesníme.

Plán rozvoje města (SPURM)

Město Karlovy Vary před rokem rozhodlo o zpracování strategického plánu udržitelného rozvoje města (SPURM). Plán udržitelného rozvoje města je zjednodušeně řečeno plánem, který určí, jakým způsobem mají být řešeny negativní stránky fungování města a jakým způsobem mají být dále rozvíjeny pozitivní stránky fungování města. Měla by to tedy být právě veřejnost, která má hodnotit to, co funguje ve městě špatně a co funguje

Krajský úřad nechce veřejnosti vydat zvukový záznam klíčového zasedání zastupitelstva kraje ve věci Karlovarské nemocnice

Krajský úřad nechce veřejnosti vydat zvukový záznam klíčového veřejného zasedání zastupitelstva kraje ve věci Karlovarské nemocnice.

Dne 26.1.2008 byla zaslána Krajskému úřadu Karlovarského kraje občanským sdružením O co jim jde?! žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) ve formě zvukového záznamu mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva kraje týkajícího se řešení problému kolem Karlovarské krajské nemocnice.

8mil. z městské kasy na rok 2008 na provoz nedostavěné hokejové haly

8 milionů korun poskytne v tomto roce město na provoz hokejové haly, která ještě zdaleka není dokončená. Více v reportáži ČT1 - ZDE

UNESCO - otevřený mail primátorce - čekáme na její odpověď

Proč se karlovarský magistrát postavil k možnosti kandidatury západočeského lázeňského trojúhelníku (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary) o zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO váhavě a zdrženlivě? Snad nám tuto skutečnost osvětlí paní primátorka, kterou jsme k odpovědi vyzvali následujícím mailem.

Reportáž z mítinku konaného 30.1.2008

30.1.2008 se před hlavní poštou uskutečnil informační mítink o.s. O co jim jde?!. Účelem mítinku bylo zejména informovat šiřší veřejnost o nejvýraznějších kauzách nehospodárného nakládání s majetkem města.

Syndikovat obsah