Aktuality

Alternativa + Doktoři

19.8.2008
A+D jsou naše naděje na odstranění totality č.2 (ODS, ČSSD) v našem kraji. Jejich vzájemná podpora před volbami by byla vhodná, my voliči potřebujeme vědět, jak se jednotlivé subjekty zachovají po volbách. Je třeba, aby to bylo dokonce jasně řečeno, popř. napsáno. Že ODS a ČSSD udělají vše pro zachování jejich oposmluvní koalice, je jasné, je tedy potřeba zajistit dostatečně silný blok proti nim. A jeho základ by měli tvořit právě Doktoři s Alternativou.

Povodně v K.Varech - reakce na prohlášení radnice v KD

Re: ping-pong mezi úředníky (KD)
18.8.2008

Již v roce 1971 jsme se na ČVUT učili, že Karlovy Vary- specielně lázeňská část, nejsou připraveny na 100letou vodu. V případě takové (V Praze 2002 byla ještě mnohem větší cca 500 letá) voda přeteče všechna přemostění a rozlije se do ulic podél Teplé s hladinou 2 m nad silnici. To je podle pana Kaválka v pořádku. To bych rád věděl, kde k této teorii přišel.

Něco ke krajským volbám

Jen ne ODS-CSSD
14.8.2008

Hlavně bychom neměli voliti zkorumpovanou koalici ODS CSSD. Ta je odpudivá už i pro většinu jejich bývalých voličů, protože nejsou hloupí a vidí, kam vede jejich spolupráce na kraji (krize a tunelace nemocnice a la hejtman, Mutínský a Horký) a ve městě K.Vary (nestydatý rozprodej majetku a zadlužení města tandemem Hybner-Keřka). Za nejvhodnější volbu zatím považujeme Alternativu v čele s Horníkem a Růžičkou a Doktory, kteří si získali kredit jejich heroickým bojem za záchranu nemocnice.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - pilotáž hala

Jednání s Transparency International – piloty hala

V pondělí 4.8.2008

Grand Majestic - reakce na arch.Mikoláše

K vyjádření arch.Mikoláše v MFdnes 12.8.2008

Volání po architektovi města není populistické ale zoufalé a naštěstí si jeho absenci lidé začínají velmi dobře uvědomovat na případech např. hotelu Grand Majestic. Architektem města není ale míněna jedna osoba, která má veškeré výstavbě v K.Varech říkat ANO nebo NE. Město potřebuje útvar či odbor magistrátu, který na základě odborných posudků, vlastního šetření, svých zkušeností, znalostí a všeobecného kreditu, závěrů odborných debat a diskusí veřejnosti a hlavně stanovisek též chybějící Architektonicko-urbanictické komise bude objektivně hájit zájmy města při posuzování všech důležitých stavebních záměrů.

Dopis KÚKK k výstavbě hotelu Grand Majestic /proluka u M.Magdaleny/

Plánovaná výstavba hotelu Grand Majestic

4.8.2008

Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor životního prostředí

Závodní ul.

Karlovy Vary

Hotel Grand Majestic

 

Vyjádření k záměru a k posouzení vlivu stavby na životní prostředí


V případě tohoto záměru se jedná o situování stavby na najvýznamnější a zároveň nejcitlivější místo Karlových Varů. Nebýt místního vývěru termální vody, nebyly by Karlovy Vary světoznámými lázněmi. Proto je třeba zde navrhovat jakékoliv úpravy či výstavbu s maximální pokorou a opatrností. Všechny záměry je nutno detailně zkoumat z hledisek ochrany zřídel, památkových, architektonických, hygienických apod. V mnohem větší podrobnosti, nž jsme zvyklí u hypermarketlů a jiných staveb na kraji měst. Neuváženým rozhodnutím je zde možno vyvolat dalekosáhlé a nezvratné změny, které už nebude možno nikdy napravit.

Jak město "kontroluje" stavbu haly

24.7.2008

V průběhu výstavby haly naše sdružení zjistilo nekalé praktiky při realizaci stavby ve prospěch jejího dodavatele. Konkrétně se jedná o pilotové zakládání, které se provedlo v polovičním rozsahu a proplatilo celé. Z toho plyne ztráta pro město zhruba 20 mil Kč.

(obr. zdroj CT24)Lázně III - dopis kouzelníkovi s městským majetkem T.Hybnerovi (náměstek primátorky)

23.7.2008

Věc: Znalecký posudek Lázně III

Vážený pane náměstku,

v příloze Vám zasíláme znalecký posudek ceny nemovitosti Lázně III. Posudek jsme nechali zpracovat, protože Vámi zajištěný posudek firmy YBN Consult s.r.o. je podle našeho názoru neobjektivní a stanovená cena v něm je absurdně nízká a Vámi

Lázně III - dopis primátorce

Věc: Lázně III – znalecký posudek

Vážená paní primátorko,

v příloze Vám zasílám znalecký posudek na ocenění objektu Lázní III. Naše sdružení jej nechalo vypracovat od soudního znalce s (kulatým razítkem!), jelikož posudek firmy YBN Consult z

Jak město přišlo při stavbě haly o 20 mil. Kč

23.7.2008

Při stavbě multifunkční haly v Karlových Varech bylo provedeno méně práce a spotřebovalo se méně materiálu, než se původně předpokládalo. Přesto cena zůstala prakticky stejná a město vše soukromé firmě zaplatilo. Přišlo tak o zhruba 20 mil. Kč. Některé položky stavby byly záměrně oproti původní smlouvě předraženy a jejich cena byla několikrát zvýšena.
(obr. zdroj CT24)

Syndikovat obsah