Aktuality

Doktoři klepou na krajské dveře

Doktorské hnutí

20.5.2008

    je určitě správný počin, který má kořeny v nestoudných krocích vedení karlovarského kraje od spojení chebské, sokolovské a karlovarské nemocnice v jednu akciovku přes prosazení České zdravotní do jejího vedení, následnou tuneláž v podobě 121 milionového manka, až po současný stav. Byly sice provedeny změny v dozorčí radě, představenstvu a na některých vedoucích funkcích, avšak rozhodující politické vedení kraje (hejtman, rada a náměstek pro zdravotnictví), které má osud nemocnice v rukou, zůstalo beze změny.

Na stavbě hokejové haly se tuneluje - stížnost na Mgr.Vodenku

Při kontrole průběhu stavby, kterou průběžně provádí naše sdružení, jsme zjistili závažné chyby při vedení stavby ze strany technického dozoru investora (firma Investon - p. Brož a Krbal) a odpovědných pracovníků Magistrátu města (ing Keřka, ing.Bergman), kteří podepisují a odsouhlasují změny v průběhu výstavby. Z prozkoumaných podkladů a našeho šetření vyplývá, že výše uvedení pánové odsouhlasili tak nevýhodné změny zakládání stavby, které ve svém důsledku stály město o 20 mil

Jaká je cena Lázní III? - dopis soudu

                                                                                                            Krajský soud

                                                                                                            Veleslavínova 40

                                                                                                            Plzeň

                                                                                                            30617

                                                                                                            14.5.2008

Věc: K.Vary – Lázně III vaše zn. č.j.46 Nc 242/2007-8

 

            Dobrý den,

            obracíme se na vás ve věci znaleckého posudku č.2358/2008 – stanovení ceny obvyklé objektu a pozemku Lázně III, Karlovy Vary.

            Tento posudek provedla firma YBN Consult, konkrétně pan Bedřich Malý a paní Yvetta Fialová, pro město K.Vary na základě vašeho jmenování.

            Jsme občanské sdružení, jehož náplní je bránit rozprodávání pod cenou (rozkrádání) majetku města současnou  karlovarskou radnicí. 

Školka v ulici Krále Jiřího podle nejlepšího svědomí a vědomí

Rada města v nedávné době rozhodla o zrušení městské mateřské školky na lukrativním místě v ulici Krále Jiřího. Toto rozhodnutí mohla pozastavit primátorka JUDr. Veronika Vlková (ODS), která se před médii vyjádřila v tom smyslu, že ona sama je pro to, aby se městská školka nerušila. Svým zásahem tak mohla vykonat něco,co je v souladu s jejím svědomím a názorem co je pro obec nejlepší a o osudu školky by tak rozhodoval nejvyšší a nejreprezentativnější orgán obce, tedy Zastupitelstvo obce. Bohužel

DISKUSE THERMAL - BUDOUCÍ ROZVOJ MĚSTA (vyhodnocení)

 

            Dne 14.4.2008 uspořádalo naše sdružení v kongresovém sálu hotelu Thermal veřejnou diskusi na výše uvedené téma, jejímž cílem bylo obnažit nejpalčivější problémy občanů města a pokusit se zahájit o nich veřejnou diskusi.

            Diskuse se zúčastnilo cca 10 hostů z řad architektů, památkářů, archeologů, občanských sdružení, lékařů, zástupců samosprávy města a krajského úřadu a dále cca 180 aktivně a s chutí diskutujících diváků. Do diskuse bylo nabídnuto 13 témat  -  ZDE Žádná témata však nebyla předem vyloučena či zakázána, takže řeč přišla i na invazi občanů z východu a otázky s tímto spojené.

V Kladně se bude stavět multifunkční hala. Jak je financována?

Tak jako v Karlových Varech bude i v Kladně v nejbližších letech stát nová multifunkční aréna. Není se co divit. I kladenský hokejový stadion je stejně jako ten karlovarský starý více než půlstoletí.

Zajímavé je ovšem porovnat, jakým způsobem je zajištěno financování těchto projektů.

Kauza Lázně III

            Kauza „Lázně III“ v mnohém připomíná kauzu “Golf Olšová Vrata“. Byla uzavřena nájemní smlouva, která byla dodatkována pomocí sedmi dodatků, které dohromady dávají nepřehlednou změť papírů, ze které není možno jasně vyčíst práva a povinnosti obou smluvních stran ve vazbě na investice, opravy a údržbu objektu. K tomu bylo provedeno množství oprav, popř investic, které jsou doloženy nejasně nebo vůbec. Praktický stav je ten, že nájemce investice a opravy zajišťuje a město je platí. Nájemce tak navíc ke svým ziskům s užívání objektu hospodaří s penězi města a ví, že město mu vše, co uplatní, následně proplatí.

Petice za odstoupení náměstka primátorky Petra Keřky

Úřad pro hospodářskou soutěž udělil městu Karlovy Vary pokutu 500.000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách při netransparentním provedení výběrového řízení na dodavatele stavby "Multifunkční hala". Tímto rozhodnutím bylo jednoznačně potvrzeno, že výběr dodavatele ("Česká losovačka") byl v rozporu se zákonem. Odpovědnost za způsob provedení výběru uchazečů má za město Karlovy Vary náměstek primátorky Petr Keřka, který byl losování osobně přítomen a do

O co jim jde?! o.s. přípravuje další veřejné projednání Strategického plánu (SPURM)

Naše sdružení připravuje další veřejné projednání strategického plánu rozvoje města.

Předběžně by se tato debata měla konat 14.4.2008 od 17hodin v Kongresovém sále hotelu Thermal. Toto datum a místo konání včas potvrdíme případně upřesníme.

Plán rozvoje města (SPURM)

Město Karlovy Vary před rokem rozhodlo o zpracování strategického plánu udržitelného rozvoje města (SPURM). Plán udržitelného rozvoje města je zjednodušeně řečeno plánem, který určí, jakým způsobem mají být řešeny negativní stránky fungování města a jakým způsobem mají být dále rozvíjeny pozitivní stránky fungování města. Měla by to tedy být právě veřejnost, která má hodnotit to, co funguje ve městě špatně a co funguje

Syndikovat obsah