Po Keřkovi se o zmrtvýchvstání pokouší Hybner

27.8.2014 /foto:ceskatelevize.cz/

Dva protagonisté bývalé tunelářské koalice ODS-ČSSD se neradi vzdávají politických ambicí. Zatímco Petr Keřka (ODS) se ve volbách před čtyřmi roky neúspěšně pokoušel o comeback na nenápadném třetím místě nově vytvořených Nestraníků (2,7%), Tomáš Hybner nyní zkouší štěstí na čtvrtém místě kandidátky Karlovaráků. 

Politická mrtvola (vzor)

Oba využili podporu podobných subjektů včetně hokejové lobby. Strategie Karlovaráků s podporou pana Holoubka je nabíledni a potvrzuje ji manažer HC Energie Miroslav Vaněk- viz ZDE. Cílem je vytvořit posilu pro tandem ČSSD-ODS, protože obliba těchto stran ve Varech prudce klesá. Hlavně ODS bude mít co dělat, aby se vůbec dostala do zastupitelstva. Není divu. Dalším podporovatelem takto vytvořené koalice by mohlo být hnutí ANO, jehož kandidátku pomáhal sestavovat p.Linhart, který se spolu se svý synem, členem ODS, tak náramně podepsal na tuneláži tržiště ve Varšavské ul. s firmou Linas Trade.

Za Karlovaráky  nyní kandiduje hned několik zástupců z HC Energie - Dr. Vinš (lékař týmu), B. Píša (ředitel rozvoje HCE), R. Bozděch (předseda fanklubu HCE). Dále aktivní členové ODS (Kopfstein, Vrána), již dříve zmíněný T.Hybner (dříve ČSSD), JUDr. Zemanová - manželka bývalé šedé (resp. přímo černé) eminence ČSSD M. Zemana a někteří kandidáti bývalých Keřkových nestraníků (Suchan, Steinová).
Prostě je jasné, o co jim stále jde?!

OCJJ 

Komentáře

Smluvní vztah mezi KVCC a LTG

Vážení pánové,
chápu, že je měsíc do voleb a z vaší strany je potřeba podsouvat občanům kauzy, ale nerozumím, z jakého důvodu obviňujete naši společnost Linas Trade Group a.s. z jakéhosi „tunelování“. Pokud byste se dotázali svého kolegy pana Jaroslava Fujdiara, jistě by Vám sdělil, jako bývalý jednatel městské společnosti KV City Centrum s.r.o., která byla pronajímatelem městského tržiště, že veškeré dokumenty prověřil. Stručně pouze shrnu smluvní vztah mezi společností Linas Trade Group a.s. a městskou společností KV City Centrum s.r.o.
Městská společnost KVCC vyhlásila výběrové řízení na pronájem městského tržiště, do kterého jsme se přihlásili. Následně jsme byli písemně vyzváni k uzavření podnájemní smlouvy s tím, že námi nabídnutá cena za pronájem městského tržiště byla nejvyšší. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou dva roky počínaje dnem 10. 1. 2009. Naší vizí bylo tržiště zkulturnit po vzoru evropských městských tržišť, aby zde vzniklo plnohodnotné městské tržiště s nabídkou regionálních produktů. Nechali jsme vypracovat vizualizace a probíhalo zdlouhavé jednání s pronajímatelem KVCC a dotčenými orgány. Vzhledem k tomu, že se naše představy o podobě městského tržiště neshodovaly, tak jsme tehdejším jednatelům KVCC navrhli, že podnájemní smlouvu před uplynutím doby určité dvou let ukončíme. Smlouva tedy byla ukončena. Následně městské tržiště nadále provozovala městská společnost KVCC. Nespatřuji v uvedeném smluvním vztahu jakékoli vámi podsouvané „tunelování“, pouze se neshodly vize a to je v obchodních vztazích běžné. Nicméně ještě v průběhu ledna roku 2011 probíhala velmi vřelá emailová diskuze mezi mnou a členem vašeho hnutí panem Otmarem Homolkou ve věci podkladů k městskému tržišti, kterou mám k dispozici. Stejně tak mám k dispozici veškeré dokumenty z průběhu výběrového řízení a smluvního vztahu mezi naší společností a městskou KVCC. Naše vize o podobě fungování městského tržiště se o několik měsíců později nejspíše zalíbila jednateli Ing. Stanislavu Vondráčkovi, který byl spolu s panem Jaroslavem Fujdiarem jednatelem společnosti KVCC. Kontaktoval tedy našeho správce, který měl na starosti provoz městského tržiště za naši společnost. Ing. Stanislav Vondráček vznesl dotaz, zda bychom měli zájem opět městské tržiště provozovat. Toto jsme odmítli z důvodu, že již nebylo v našich kapacitách vracet se zpět k ukončené záležitosti. Po výše uvedeném nekonfliktním jednání s jednateli společnosti a také panem Otmarem Homolkou, mne nyní udivuje, že po tolika letech, bez toho, aniž by vyvstaly nějaké nové skutečnosti v našem podnájemním vztahu s KVCC obviňujete naši společnost z „tunelování“.

Pokud je tedy Vaší předvolební taktikou podsouvat voličům lživé informace a pokud tento výrok vůči společnosti Linas Trade Group a.s. odsouhlasil i Váš kolega a tehdejší jednatel KVCC pan Jaroslav Fujdiar, tak je mi vás upřímně líto, že jste ochotni přistoupit i na tento nepravdivý způsob sebepropagace.

Viktor Linhart
LINAS TRADE GROUP a.s.

Odpověď J.Fujdiara

Pane Linharte,

docela se vám divím, že se vám chce vstupovat na pro vás takto tenký led, ale budiž.

Výše uvedený článek jsem nepsal, ale jeho text jsem odsouhlasil. Je v něm použit výraz tunelování,protože se nejlépe hodí pro způsob hospodaření koalice ODS a ČSSD na radnici v dobách největšíslávy pánů Hybnera, Keřky, Zemana, Hauptmanna a spol. na tržišti ve Varšavské.

Případy prodejů majetku členům těchto stran nebo jejich známým a s tím spojené manipulace při výběrových řízeních jsou notoricky známé (losovačka, prodej golfu za pět milionů korun, prodej Lázní III za pakatel panu poslanci ČSSD Fialovi, prodej domů na Lázeňské Moseru v čele s panem Vlkem (ODS), prodej prostorů v Severce Járovi Zachovi (ODS) za směšnou cenu, vše bez kloudných výběrových řízení atd.). Notoricky známé je také hospodaření vaší koalice na tržišti ve Varšavské. Napsaly se o něm stohy novinových článků a vše dohromady se podepsalo na odchodu zmíněné koalice z radnice.

Můžete mi tedy poradit, jaký jiný termín použít pro aktivní účinkování vaší firmy Linas Trade na tržišti ve Varšavské, když:

1. Byl vámi důmyslně vytvořen proslulý řetězec pronájmů tržiště Město K.Vary (Hybner, Keřka) - KV City (Zeman, Weis) - Linas Trade (Linhart) - vietnamský podnikatel (jméno nevím) - a konečně trhovci v jednotlivých stáncích.

2. Finanční tok z nájmů byl zhruba následovný: trhovci odevzdali vietnamci cca. 2,5 milionu korun, vietnamec do LT nevíme, Linas Trade do KV City 1,2 milionu, a na město od KV City zbylo pouhých 670 tisíc. Po cestě řetězcem tedy zmizelo téměř dva miliony korun.

3. Já sám jako amatér v oboru provozování trhů jsem v prvním roce působení na tržišti, když první tři měsíce tržiště nebylo v provozu a následně se museli kompletně nasmlouvávat noví prodejci, předal městu 1,3 milionu korun.

4. V současnosti příjem města z tržiště činí 1,6 milionu ročně, když z popsaného podnájemního řetězce byly vynechány firmy Linas Trade a KV City Centrum.

Navíc se také šušká, že se z tržiště přenášely peníze v igelitkách na stranické sekretariáty, což by bylo poměrně věrohodné vysvětlení pro finanční ztráty výše popsané.

Tak tedy vzhůru do komunálních voleb, jsem zvědav, jak zrovna vy dokážete vytáhnout z bahna stranu ODS, když máte lví podíl na jejím postupném odchodu na smetiště dějin Karlových Varů.

J.Fujdiar

Vážený pane

Vážený pane Fujdiare,
termíny typu šušká se apod., které používáte, jsou velmi laciné podsouvání rádoby pravdivých informací.

Já Vám zde nastíním jasná fakta, u kterých se nebudu zaštiťovat Vaší účelovou rétorikou typu „lidé mě zastavují a lidé se mě ptají“. Samozřejmě, napsalo se mnoho článků, prověřovali se smlouvy, výběrové řízení, to vše prostřednictvím advokátních kanceláří a výsledek byl tento: Firma Linas Trade Group a.s. se regulérně přihlásila do vyhlášeného výběrového řízení. Výběrové řízení v roce 2009 na základě písemného sdělení vyhlašovatele s nejvyšší nabídnutou cenou vyhrála. Před ukončením smluvního vztahu na dobu určitou smlouvu tehdejším jednatelům KVCC koalice ODS a ČSSD vypověděla, a to z důvodu rozdílných představ o podobě zkulturnění městského tržiště.

Toto jsem již ve svém příspěvku ze dne 3.9.2014 popsal, ale opakuji to znovu z důvodu, že byste pozapomněl na kontrolní kroky, které byly z Vaší strany učiněny v době, kdy jste byl jednatelem KV City Centrum.

K Vašim zavádějícím bodům:
1. My jsme žádný řetězec rozhodně nevymýšleli. Podsouváte lži. Když Linas Trade Group a.s. koncem roku 2008 vyhrála výběrové řízení, tak již městská společnost KV City Centrum měla historicky ve správě městské tržiště od Magistrátu města Karlovy Vary a městské tržiště podnajímala různým subjektům.

2. Pokud prodejci dávali nějakému Vietnamci Vámi zmiňovaných 2,5 milionu korun, tak je to jejich věc a toto neumím posoudit zda je to pravda, nebo se to opět šušká. Každopádně částky za nájemné, na které byly uzavřeny podnájemní smlouvy s prodejci, tak ty znáte (netvrďte, že nikoli), protože dne 7.1.2011 jsem Vašemu kolegovi Otmaru Homolkovi zasílal částky za nájemné, seznam prodejců a také vzory smluv včetně předávacích protokolů. Tento email mám doposud k dispozici a také odpověď Vašeho kolegy Otmara Homolky.

3. Nerozumím, proč jste hledal nové prodejce, když jsem Vašemu kolegovi dne 7.1.2011, jak píši v bodě 2., zaslal seznam prodejců, kteří zde za našeho působení provozovali činnost. Zvláštní tedy je, že jste hledal nové prodejce, ale já na městské tržiště docházím pro ovoce a výrazná většina prodejců z doby našeho působení je i po pěti letech stále na městském tržišti. Tudíž jste tak dlouho hledal nové prodejce, až jste našel prodejce, kteří na městském tržišti vlastně byli.

4. To, že Magistrát města, jak zmiňujete, vynechal KV City Centrum, je opravdu na zamyšlení a to především jednatelů této společnosti, kterým jste byl i Vy. Ovšem nájemce, který městské tržiště nadále podnajímá jednotlivým prodejcům tam Magistrát města ponechal. Takže jediný, kdo je vynechaný, je městská společnost KV City Centrum a důvody, zda Magistrát města nebyl spokojen s prací jednatelů při jejich provozování městského tržiště atd., bohužel neznám.

Musel bych být s prominutím úplný idiot, abychom vyhráli veřejné výběrové řízení s jediným kritériem a to byla nejvyšší cena a ještě za to někomu odváděli nějaké peníze příp., jak zmiňujete „tunelovali“.

Pravdou je, slovy Vámi používaného termínu, že lidé toho hodně našuškají.

Viktor Linhart
Linas Trade Group a.s.