OTEVŘENÁ RADNICE

 

Současná radnice se chlubí, že řídí město transparentně. Jak to vypadá v praxi? To si ukážeme na modelovém příkladu záměru Revitalizace Alžbětiných lázní, která se projednávala na Zastupitelstvu červnu 2018. V této záležitosti se hraje o cca 600 mil. Kč z pokladny města KV.

Občan, který se před jednáním Zastupitelstva o věc zajímal, nalezl k projednávanému tématu na webu města jedinou větu v programu jednání Zastupitelstva - bod č. 8 - Koncesní smlouva „Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v Karlových Varech.“

Vidíme tedy, že o transparentnosti současné radnice nemůže být vůbec řeči. Veřejnost nemá možnost seznámit se předem s obsahem jednání a tak se vůbec nedozví, o čem zastupitelstvo rozhoduje. :(Zákonem daná veřejnost zasedání zastupitelstva pak má pochybnou hodnotu. :

 

ŘEŠENÍ O co jim jde?!:

Naši zástupci ve vedení města budou prosazovat, aby byly na webu města před každým jednáním Zastupitelstva zveřejněny všechny podklady, které dostanou k dispozici zastupitelé a to ve stejném čase jako je obdrží zastupitelé (ideálně min 14 dní před zasedáním). Konkrétně by tak byly v modelovém příkladu Alžbětiných lázní zveřejněny tyto materiály:
1. Zpráva pro jednání RM KV včetně důvodové zprávy, zpracovatel MMKV
2. Power Pointová prezentace záměru pro zastupitelstvo, zpracovatel Česká spořitelna + AK
3. Stanovisko MF ČR k uzavření této koncesní smlouvy, zpracovatel MF ČR
4. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídky, zpracovatel hodnotící komice MMKV
5. Finanční parametry projektu, zpracovatel Česká spořitelna + AK
6. Závazné stanovisko OPP MMKV ke studii rekonstrukce Alžbětiných lázní, zpracovatel OPP MMKV
7. Nabídka dodavatele v koncesním řízení, zpracovatel HTCZ + Royal Spa
8. Finanční model záměru v Excelu, zpracovatel HTCZ + Royal Spa
9. Příručka pro práci s finančním modelem, zpracovatel HTCZ + Royal Spa
10. Architektonická studie, zpracovatel HTCZ + Royal Spa + atelier SECCO
Každý občan bude mít ke všem bodům jednání Zastupitelstva KV k dispozici zcela shodné informace a podklady jako zastupitelé. Takto informovaný občan bude moci být kvalifikovaným partnerem k diskusi na Zastupitelstvu KV nebo s jednotlivými zastupiteli.

Poznámky: 
a) Skeptické čtenáře, kteří budou tvrdit, že podklady nelze ve výše uvedeném rozsahu zveřejňovat, ujišťujeme, že to lze. :)
b) Skeptičtější čtenáře, kteří by chtěli zpochybnit pravdivost poznámky a) s tím, že podklady ve výše uvedeném rozsahu zveřejňovat nelze z důvodů ochrany osobních údajů a případného obchodního tajemství, ujišťujeme, že lze a my víme jak. :) :)
c) Nejskeptičtější čtenáře, kteří by chtěli zpochybnit pravdivost poznámek a) a b), ujišťujeme, že známe příklady obcí, které takto podklady zveřejňují již dnes – např. Plzeň či Kroměříž.: - )

Michal Odvody