O co nám jde v Karlových Varech - náš program v kostce

10.10.2014 

Náš program v kostce:

 

A. Získat peníze: 

1. Ušetřit peníze na provozu magistrátu a městských organizací

2. Soustředit se na dotace ze všech možných zdrojů

3. Dokončit soudní řešení kauz (Lázně III už přinesly 90 milionů korun)

 

B. Jak je použít:

1. Obnova zanedbaného stavu památkové zóny, obchodní zóny středu města i okrajových čtvrtí (silnice, chodníky schodiště, parky, památky, sídliště, dětská hřiště, opěrné zdi, lesní stezky a pod.) 

2. Vylepšit vztah radnice x občané

3. Investice do staveb - domov důchodců, Alžbětiny lázně, Císařské lázně

4. Celkově zatraktivnit město pro investory, mladé i seniory - tím zajistit možnosti zaměstnání a ukončit úbytek obyvatel

 

Volte O co jim jde?!, lepší program a důvěryhodnější strana ve Varech není :-).  

Otmar Homolka