Návrh na vytvoření analýzy za účelem řešení problematiky hazardu ve městě: 16.12.2008

Doslovné znění návrhu naleznete dole pod tabulkou hlasování - červený text. Tento návrh, který předložil zastupitel Vlastimil Lepík nebyl zastupiteli přijat. Pro tento návrh nehlasovali ani zastupitelé, kteří na tomto jednání zatupitelstva projevili názor, že hazard ve městě je třeba regulovat a je potřeba ho omezovat (Hauptmann, Larva apod.). Přičemž vypracování takovéto analýzy je bezpochyby prvník krokem pro řešení problematiky hazardu na území města.


 

HLASOVÁNÍ č. 33 - Neschváleno

16.12.2008 12:27:18

27. Dopis: Petice občanů města Karlovy Vary

. Dietz 
ČSSD

J. Fiala,Ing.,CSc. 
ČSSD

T. Hybner,Bc. 
ČSSD

V. Larva,MUDr. 
ČSSD

R. Novák,Mgr. 
ČSSD

J. Petříková,Mgr. 
ČSSD

M. Šípek,RNDr. 
ČSSD

M. Wernerová 
ČSSD

M. Zeman 
ČSSD

M. Švec,MUDr. 
K. koalice

P. Kulhánek,Ing. 
KOA

V. Lepík 
KOA

P. Žemlička,Ing. 
KOA

K. Bešťáková,PhDr. 
KSČM

J. Borka,Mgr. 
KSČM

N. Ettlerová 
KSČM

J. Murčo 
KSČM

Z. Musil,PhDr. Mgr. 
KSČM

J. Balek 
ODS

J. Brdlík,MUDr. 
ODS

A. Donth 
ODS

W. Hauptmann,Ing. 
ODS

J. Hejda 
ODS

V. Hůrka,Mgr. 
ODS

J. Keprta 
ODS

P. Keřka,Ing. 
ODS

D. Laubová 
ODS

O. Maceška,Ing. 
ODS

M. Makkiehová DiS,Bc. 
ODS

P. Ondrejcsik 
ODS

V. Tomášek 
ODS

E. Vighová 
ODS

V. Vlková,JUDr. 
ODS

J. Zach 
ODS

J. Kotek,Ing. 
SNK ED

J. Růžička,RNDr. 
SNK ED

M. Chlapovič,MUDr. 
SZ

P. Žlebek,RNDr. 
SZ

 

 

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

NEHLASOVAL

OMLUVEN

NEPŘÍTOMEN

 

 

Ke schválení bylo potřeba: 20  hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 17   Proti: 0   Zdrželo se: 10   Nehlasovalo: 8

Návrh Vlastimil Lepík ZM uložilo RM zajistit zpracování komplexního materiálu řešícího problematiku provozoven s výherními automaty a s provozováním hazadních her na území města Karlovy Vary a projednat tento materiál před projednáváním v ZM v poslaneckých klubech. Včetně analýzy současného stavu. Termín 10.3.2009