MĚSTO SICE MÁ CYKLOGENEREL, ALE RADNICE JEJ IGNORUJE.

MĚSTO SICE MÁ CYKLOGENEREL, ALE RADNICE JEJ IGNORUJE.

Několik příkladů:

  1. Lávka podél Dvorského mostu se místo využití pro cyklisty předala Vodárně, která na ní osadila vodovodní potrubí.
  2. Lávka u mostu kpt. Jaroše, která též měla sloužit cyklodopravě, byla zbourána.
  3. Cyklotrasa v místech podél areálu SLP byla studií obchodního domu v areálu Mattoni ignorována (aniž by město vzneslo připomínky).
  4. Ulice Zahradní byla při rekonstrukci znepřístupněna cyklistům
  5. V ulici Jízdárenská město odstranilo značku možnosti vjezdu cyklistů v protisměr jednosměrné ulice.
  6. Cyklotrasu Tuhnicemi město projektantům svévolně zásadně změnilo.

 

Toť několik příkladů, jak formálně město vypracovává důležité rozvojové projekty. Proč tomu tak je nevíme, problém má z pohledu „O co jim jde!?“ triviální řešení, které zná každý projektant:

1)      Detaily jsou důležité.

2)      Dobré projekty tvoří kvalitní detaily.

3)      Projekty musíme dodržovat i v detailech, jinak dobře nefungují.

Otmar Homolka a Michal Odvody