Město převzalo opěrku v havarijním stavu

24.11.2014

 

Firma Strabag rozestavěla za panelovým domem v Jasmínové ulici opěrnou zeď. Při hutnění zpětného zásypu za částečně provedenou zdí došlo k jejímu vyboulení. Dodavatel stavebních prací problém svádí na projektanta a dohodl se s radními města na ukončení prací a smlouvy o dílo. Stavbu tak město převzalo v dezolátním stavu, s vybočenou rozestavěnou zdí a nezajištěnými místy až třímetrovými výkopy, které hrozí sesuvem. Zajištění na zimu si bude město zřizovat vlastními silami. Přestože radní od nás byli dokonale informováni o současném stavu stavby, rozhodli se zbavit firmy Strabag veškeré odpovědnosti, protože by jim údajně hrozila žaloba ze strany dodavatele.

Město tak stáhlo kalhoty ještě dávno předtím, než vůbec hrozilo přebrodění řeky. A platit to budeme my Karlovaráci.

O zdi napsal článek také Karlovarský deník.

OCJJ