Kuriozita - ve Varech musíme dotovat i komerci

4.3.2013

V K.Varech se stalo dobrým zvykem dotovat z městského rozpočtu kdeco. Podle toho  také vypadá městské pokladna. Hokejistům dáváme 25 milionů, divadlo získá dalších 15 milionů, KSO 25 milionů, Infocentrum 16 milionů... Takto bychom mohli pokračovat. Necháme na čtenáři, aby sám posoudil vhodnost a výši těchto ročních dotací, přičemž něketeré z uvedených určitě nechceme zpochybňovat.

Co je ale zajímavé, že v Karlových Varech se dotují i čistě komerční akce. Z doby dřívější je to koncert Scorpions za půl milionu, nyní nás zpěvák Seal stál 300 tisíc. Koncerty rockové hudby v Liďáku jsou za nulové nájemné a pro podobné koncerty v Letňáku se vyhradila dotace 500 tisíc.   

Konkrétně koncert Seala stál město na dotacích 300.000 Kč a přesto byl ve ztrátě dalších 300 tisíc, které bude muset město "dodotovat" na účet KV Areny

A tak se nabízí konstruktivní otázka. Co s tím? Je tom výběrem moc drahého interpreta, špatnou organizací, smůlou, která se lepí Karlovarákům na paty, špatnou strategií města, nebo jsme prostě provinční zapadákov, kde nám stačí televize a hospoda? Asi se jedná o kombinaci všeho výše uvedeného. A proto je na čase, aby se vedení města zamyslelo nad strukturou městského rozpočtu místo otrockých pětiprocentních škrtů, které mají řešit nesystematické utrácení bez jakékoli koncepce.

OH - OCJJ