Kauza golf

Kauza „Golfové hřiště V Olšových Vratech“ je dosti rozsáhlá a komplikovaná vzhledem k množství smluv a dodatků, které se jí týkají. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že od původní Nájemní smlouvy postupně jednotlivá vedení města a zastupitelstva došla pomocí čím dál tím méně pro město výhodných dodatků a dalších smluv až k poslední Kupní smlouvě včetně dalších dodatků, kterou město kompletní golfový areál prodává za nepochopitelnou cenu 5,151.330,- Kč.

Uvedený vývoj jsme se snažili zachytit v následujícím přehledu:

 

  Podepsal:  

město
Smlouva x hlavní podmínky + poznámky

protistrana

Nájemní smlouva Savič Doba nájmu do 1.11.2015
1.11.1995 Cimický Nájem první tři roky 510.740,- Kč/rok
  x Dále 1.021.480,- Kč/rok
  Golf K.Vary a.s. Údržba a opravy v režii nájemce
  Argman Povinnost nájemce investovat do r.2006 45 mil. Kč

Souček
V nájmu jen pozemky
Dodatek č.1 Bourová Povoleno zbourat klubovnu
11.11.1996 x Zůstatková cena klubovny 236.608,- Kč, částka má
  Golf Resort K.V.a.s. být zahrnuta do výstavby nové klubovny

Argman, Souček

Dodatek č.2 Pavel Do nájmu i hmotný inv.majetek (HIM), tj. vše vč.
16.12.1996 Bourová budov, vodovodu, sekaček apod.
  x Nájemné 2.500,- Kč/rok
  Golf Resort K.V.a.s. Dohoda o budoucím prodeji! Nebo dlouhodob. pronájmu HIM

Argman, Souček

Dodatek č.3 Bourová Prodloužení nájmu do 1.11.2025 za předpokladu
datum chybí! x kolaudace vodovodu do 31.12.1998 (dle usnesení RM)
(okolo 29.4.1998) Golf Resort K.V.a.s.

Argman, Souček

Dodatek č.4 Hubka Prodloužení nájmu do 1.11.2040! (dle usnesení RM)
23.7.1999 x  
  Golf Resort K.V.a.s.

Argman, Milský

Dodatek č.5 Pavel Radikální změna - dohoda o odečtení investic
28.7.2000 x nájemce od nájemného!
  Golf Resort K.V.a.s. Dále nájemné jen 1.021.480,- Kč/rok - částka

Argman, Mařík
2.500,- Kč/měs. za HIM vypuštěna!
Dodatek č.6 Roubínek prodloužení nájmu do 1.11.2090!!
7.4.2003 x Důvodem prodloužení jsou investice, které byly
  Golf Resort K.V.a.s. schváleny již v pův.náj.sml.!!! (přístřešek pro golf.hole,

Argman, Mařík
parking vozíků, orpava drenáží!!!) - Neuvěřitelné
Kupní smlouva Hubka prodej všech pozemků vč. Technického vybavení
7.9.2004 x faktická cena po odečtení proinvestování 5.151.330,- Kč
  Golf Resort K.V.a.s. tj. cca 10,- Kč/m²
  Argman, Mařík  

 

A NEUVĚŘITELNÉ JE DOKONÁNO, GOLFOVÝ AREÁL JE PRODÁN ZA CENU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Pozn: Pokud kliknete na stránky www.mmkv.cz a dále Zastupitelstvo města/Usnesení zastupitelstva města/26.prodej pozemků Olš.Vrata – str.12/zobraz hlasování/ hlasování č.38 a najdete usnesení ze zastupitelstva ze dne 15.6.2004, můžete si pod bodem 26 najít, který ze současných zastupitelů se na tomto veledíle, které připravilo město o stovky milionů korun, podepsal – viz zobrazit hlasování

Nápověda: Dietz, Fiala, Hybner, Petříková, Šípek, Zeman, Hejda, Hůrka, Keřka, Maceška, Makiehová