Karlovy Vary, město pro nás. Ale proč bez nás?

21.4.2017 /foto: "Misty" od Romana Boeda licencována pod CC BY 2.0/

V ostrovském zámku se nedávno uskutečnila konference „Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji", prezentující činnost spolků, obcí, institucí i jednotlivců v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny. Tuto prezentaci jsem, nejen já, vnímala jako úžasný počin v navázání na násilně přetrženou kontinuitu poválečným vývojem znásilněné krajiny území bývalých Sudet, v níž většina z nás je historicky „pouhou náplavou". Atmosféra setkání byla skvělá, nikde nepostával zvěd nenasytného developera, který by ji otravoval tipováním možného zdroje zisku. Úžasné nadšení tryskalo ze všech přednášejících. Do záchrany identity krajiny i pocitu sounáležitosti s ní zapojili známé, kamarády i děti. Jejich zapálení pro věc nenahradí žádné proklamace úředních dokumentů ani školních osnov. Co je k jejich činnosti nutí? Nikdo, nic, žádná vyhláška ani nařízení.

 

Město Karlovy Vary naopak disponuje dokumenty, které doporučují, stanovují i nařizují, jakým způsobem pečovat o jejich kulturní dědictví. A přesto, často samospráva a někdy i státní správa nerespektuje, nedodržuje a ohýbá jejich výklad k obrazu svému, o jehož pravém důvodu můžeme jen spekulovat.

Jak si například vysvětlit megalomanský záměr přestěhovat tak problematický provoz, jakým je největší dopravní uzel města, terminál veřejné dopravy, z léty prověřeného území Dolního nádraží přímo do prostoru památkové zóny a ochranného pásmo pramenů I. stupně? Bez ohledu na obsah regulačních dokumentů, se tento záměr ve své přípravě dostal tak daleko, že stál nás, občany města, minimálně milion korun. Samo řešení ve stylu „škatulata, hejbejte se" je koncepcí neúměrně drahou a v rozporu se zdravým rozumem. A to vše v tichosti a bez diskuze odborné i široké veřejnosti, kterou nám slibovaly volební programy.

Veřejnost ale nemůže a nesmí být jen prostředkem k získání volebních hlasů. Jsme živé bytosti, osobnosti s životními a odbornými zkušenostmi a s vlastním legitimním názorem, který nelze jen tak označit jako „nepřátelskou a negativní kampaň bez argumentů". Jasný signál veřejnosti, že její názor je pro vedení města nežádoucí. Problémem zastupitelské demokracie může být to, že zastupitelé "hlas lidu" ve skutečnosti nereprezentují. V tom případě se demokracie stává oligarchií, tedy vládou malé skupiny lidí.

Jakou úlohu v celé situaci hraje to, co je všeobecně známým veřejným tajemstvím, a sice, že již třetí volební období postává v magistrátních koutcích všehoschopný pražský developer, který usiluje o vyklizení území Dolního nádraží, aby mohl realizovat svůj projekt, který nebere ohled na žádný z regulačních dokumentů města, natož na zájmy jeho občanů? Indicií je mnoho a jsou veřejně dostupné. Již v roce 2010 zde tento developer zamýšlel vystavět až 100 metrů vysoké futuristické objekty s odůvodněním, že jejich výjimečnost přivede do Varů turisty tak, jako je do Paříže přivedla moderní čtvrť La Defence. V březnových KRL jsem se dočetla, že nejlepší relaxací pro občany města bude pobyt na zelené střeše nového dopravního terminálu. Je to totiž trendy. Někteří občané přijímají možnost pro slalom mezi ventilačním potrubím ze záchodů kaváren, chladícími jednotkami a vyústěním vzduchotechniky provozu cca 1400 jízd autobusů denně v uzavřeném prostoru nadšeně, dokonce zde navrhují i zřízení stanoviště lázeňské kočárové dopravy.

Ale Karlovy Vary nejsou ani Paříž, ani Hamburk! Jejich kouzlo a přitažlivost je úplně někde jinde. Disponují přírodním bohatstvím, tradicí lázeňství, krásnou přírodou a osobitým komorním prostředím. Stačí o to vše pečovat a rozvíjet to. Je co nabídnout občanům i návštěvníkům města. Zdá se však, že to nepochopili nebo chápat nechtějí představitelé města a bohužel ani odborníci, tedy tvůrci projektu IDT. Vše se děje ve stylu - místo řádné údržby a přiměřeného rozvoje, velké stavební objemy. I to je totiž dneska trendy.

Na co si tu kdo hraje? Máme rozbité chodníky a nevyhovující komunikace, Vřídelní kolonáda se hroutí, objekty v majetku města zoufale volají po opravě, na ulicích je špína a na mnohé lavičky člověk ani nemá, pro jejich zanedbanost, chuť si sednout. Veřejností oblíbené farmářské trhy se tísní v uličce před Tržnicí, centrum města se vylidňuje. A důvod? Nejsou prý finanční prostředky. Ovšem jak na co! Tak tohle má být místo příjemné pro život? Mladí lidé odcházejí a řadovému občanovi je dávno jasné, že ani množství bazénů, amfiteátrů a zábavních podniků není to, co je tady udrží.

Vážení spoluobčané, buďme aktivní, zajímejme se, jak se vynakládají prostředky určené pro náš život v tomhle městě. Trvejme na opravách, údržbě a úklidu. Dejme to veřejně najevo na setkáních vedení města s občany. Máme na to právo a jsme k tomu povinováni vůči sobě i budoucím generacím.

Na závěr mojí úvahy mi dovolte malý tip na víkend pro případ, že by náhodou piknik na zelené střeše dopravního terminálu nevyšel. Kdo chcete relaxovat v zeleni, tak si prostě vyjděte na procházku do krásných lázeňských parků, či malebné karlovarské krajiny, o kterou pečují nezištní nadšenci žijící mezi námi. Kochejte se drobnou architekturou, kapličkami, rozhlednami, křížky, hrady a zámky, projděte obnovené výletní stezky. Vezměte s sebou svoje děti a vnoučata. Tuším totiž, že by to mohlo být spíše něco n e h m o t n é h o, co by pomohlo vytvořit jejich silné pouto k tomuto místu a touhu tady zůstat a zapustit svoje kořeny.

Ing. arch. Helena Ruseva

Poznámka - Článek byl zaslán do Radničních listů, kde po dohodě se šéfredaktorem byl zkrácen do podoby, kterou si můžete přečíst. Redakční rada listů (Kulhánek, Bruštík, Riško, Klsák, Klíma) však trvala na dalším zkrácení (do 1800 znaků), na cca 1/3 už zkráceného rozsahu, celkově to presentuje možná až 1/6 původního rozsahu. Takto redukované se zařazením do Hyde Parku (!) by se z toho stal v podstatě jen krátký výkřik za 1800 znaků. To už se ztratí úplně jeho smysl a koncepce.

Komentáře

Karlovy Vary, město pro nás. Ale proč bez nás?

Ing. arch. Helena Ruseva

Žiji v K. Varech od roku 1945. Když před léty pominula doba, kdy soudruzi v našem městě nechali zničit desítky staveb, tak v posledních letech žijeme v době, která vedení města umožňuje zase jiné zrůdnosti. Desítky "stůůdií" vypracovaných pražskými firmami, jejichž jediným účelem je, aby zadavatel (vedení města) obdrželo) svůj díl prebendy. Megalomanská sportovní hala, kde dodnes protékají miliony, desítky milionů ne jinak, nežli vyhozených na karlovarský hokej.... Také se zdá, že developeři z Prahy dostali od současného vedení města avízo, že se karlovaráci už jakž takž oklepali „z losovačky“ a je tedy čas začít prosazovat další šílenosti.
Článek paní Ing. arch. Heleny Ruseva mi mluví z duše. Rozmlácené místní komunikace, rozmlácené chodníky, špína. A že redakční rada KRL trvala na jeho zkrácení tak, aby poněkud ztratil smysl ? Vždyť ti pánové jsou ti stejní, kteří za zmíněnými věcmi, co lázním neprospívají stojí.
Petr Chalupa

Snahy o vytěsnění dopravy z dolního nádraží trvají od roku 2010

Jak autorka správně uvádí, developeři se snaží již 7 let o dosažení stavu, kdy v oblasti dolního nádraží nebude žádná doprava a bude volné pro jejich megastavby.

Já na toto nebezpečí upozornil již v červenci 2010 v tomto článku

http://dopravni.net/mhd/7013/blizi-se-zanik-verejne-dopravy-v-karlovych-...

Aha, tak ne proto, ze, dle

Aha, tak ne proto, ze, dle jejich názoru, to bude v místě Tržnice lepší, ale protože zřejmě dostanou tučnou odměnu od Investora pozemků u dolního nádraží. Tak teď to dává smysl !!!! Ze jim není hanba!!