Kaplička v Tuhnicích žije!

20.04.2017 /foto: Otmar Homolka/ 

Město tvoří zejména jeho obyvatelé. Proto jsme nesmírně rádi (a podporujeme seč můžeme) všechny komunitní a spolkové aktivity. Spolek Žijeme TUhnice se věnuje těmto aspektům v této městské části a po povedeném prvním ročníku Tuhnických slavností (druhý ročník se chystá) připravil vzpomínkovou akci na kapličku, která byla nedílnou součástí Tuhnic až do bombardování, které postihlo Karlovy Vary v roce 1945 (podrobnosti o stavbě naleznete zde).

 Děti si malovaly svou kapličku

 

Na místě kapličky vznikla informační tabule (za přispění města a Správy lázeňských parků), jejíž slavnostního odhalení se i za velmi nepříznivého počasí se zúčastnilo na osmdesát lidí.
 

 

Komunita je klíčová pro životaschopnost města. A je skvělé, že se lidé čím dál více zajímají o okolí a historii svého bydliště.