K prodeji Císařských lázní

Císařské lázně (Lázně I) jistě pro naší radnici představují velký oříšek. Město se dlouhou dobu snažilo je prodat nebo pronajmout privátním investorům. Výsledek je žalostný. Budova je částečně vydrancována a nadále chátrá.
V současné době se znovu jedná o jejich prodeji, tentokráte Karlovarskému kraji. Zajímavé je, že tomu dochází z jeho iniciativy. Situace městských radních je nadále prekérní. Názor na prodej je přes odsouhlasení tohoto záměru v zastupitelstvu nejednotný, a to v řadách jak opozice, tak koalice.
Zvláštní je, že Kraj zahájil své jednání o dalším využití budovy rovnou návrhem na odkoupení se zdůvodněním, že je schopnější ve věci zajištění finančních prostředků na rekonstrukci a konkrétně k prostředkům z evropských fondů má prý "blíže". Teprve nyní se po kuloárových jednáních a následně po představení nové studie Krajem (existuje již studie vypracovaná Městem) dozvídáme, jaké má Kraj s budovou záměry. Musím říci, že se nijak nevytáhl. Budova má sloužit jako krajské muzeum, dále jako zázemí Karlovarského symfonického orchestru (toto navrženo a prosazeno KSČM na zastupitelstvu města), v nejcennějším prostoru lázní, Zanderově sále, má být kavárna. Při bližším pátrání po konkrétní podobě expozice v muzeu zatím dostáváme odpověď, že Kraj potřebuje prostory pro sbírky starých hodin a pušek, které leží kdesi v depozitáři.

Fakt, že kraj se zajímá o další osud Císařských lázní, jistě zaslouží uznání. Způsob jednání mezi Krajem a Městem, na kterém se mimo jiné podepisuje názorová rozpolcenost v karlovarské ODS, je však katastrofální. Místo toho, aby se tyto dva veřejné subjekty snažily společně nalézt nejlepší způsob využití objektu a následně dohodly podmínky, jedná se v zásadě jenom o jeho prodeji. Vidina městských radních, že prodejem získají 100 mil Kč na další financování rozestavěného hokejového areálu, splaskla jako bublina, když Kraj z definitivní platností oznámil, že se tím pádem ruší jeho původní podmínečný příslib příspěvku na hokejové haly ve stejné výši. Nicméně prodej Kraji se dá očekávat, protože zřejmě nikdo v K.Varech již nevěří, že současná radnice je schopna se o budovu Lázní I postarat tak, aniž by došlo k její totální destrukci.

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se další osud jedné z nejvýznamnějších historických památek Karlových Varů bude vyvíjet. Zatím to v jejím případě vypadá, že sametová revoluce v K.Varech neproběhla a vše je při starém.


O.H. - O co jim jde?! o.s.