K čemu konkétně došlo v ROP Severozápad? Proč dostal pokutu od EK?

28.3.2013

Je pochopitelné, že výsledky auditů EK zodpovědní politici maximálně mlží. Proto se dosud konkrétní prohřešky neobjevily uceleně na papíře. Ale přesto pozitivně víme, že:

1. Projekty na dotace byly vybírány předem podle klíče a systému, který vymyslela tehdejší rada ROP (socané+ODS), tudíž neprošly férovou soutěží a vyhrávaly ty předem určené. To je jedna část zjištění EK.

2. Na jednotlivých projektech následně byli vybírání dodavatelé různými diskriminačními či neobjektivními způsoby (ISŠTE Sokolov, Becherova vila, a další) - což EK také ve zprávě uvádí a tudíž uděluje pokutu ("korekci").

Zjednodušeně: Fugovalo to tak, že krajští politici sestavili Výbor Rady Severozápad (tento subjekt byl ustanoven zákonem) a dále byla státem vytvořena administrativa v podoběi Úřadu Rady (úředníci tohoto úřadu také kradli a přišlo se na to, někteří už sedí). Politici Rady  (s úředníky) vymysleli systém hodnocení projektů a dosadili své lidi do výběrových komisí (příkladem budiž p.Pánik:-)) Miliardy z EU tak měli plně pod kontrolou a prostě to se zlodějinou přehnali tak, že si toho všimla i EK. Nyní politici tvrdí, že Rada Serverozápad je samostatný subjekt, který je za vše odpovědny, a že kraje tím nemají trpět. V té právní subjektivitě mají pravdu, ale paradoxem je, že jej vytvořili právě krajští politici z KK a ÚK. Takže se může stát, že Rada Severozápad zkrachuje, protože žádné peníze nemá a nikdo jí je nedá. Potom ostrouhají všichni poctiví účastnící dotačního procesu, jako např. město K.Vary, které má na bazén dostat 190 mil Kč a zatím vše hradí ze svého (půjčeného). A jak z toho ven (100 hoven :-)? To je na delší povídání - zkusíme to vysvětlit v dalších článcích.

OCJJ