Ještě že máme čarovnou metodiku a bezzubý zákon, pane Hybnere

29.10.2008
Krajský soud v Plzni rohodoval o tom, zda-li jsou dva rozdílné odhady na cenu Lázní I, které byly vytvořeny v souvislosti s jejich prodejem Karlovarskému Kraji, v pořádku. Zatímco Ivan Žikeš odhadl cenu budovy i s pozemky na 60 mil. Kč, Václav Peleška jej odhadl na 155 mil. Kč. Krajský soud v Plzni pak měl rozhodovat, zda-li tak rozdílné odhady vytvořené na tu samou nemovitost a v tu samou dobu jsou v pořádku. Rozhodl, že ano.

„V rámci šetření stížnosti a po vyhodnocení obsahu posudku Václava Pelešky a posudku znalce Ivana Žikeše dospěla znalecká komise k jednomyslnému závěru, že žádný ze znalců neporušil povinnosti plynoucí ze zákona o znalcích a tlumočnících. Výkon soudního dohledu je v dané věci ukončen,“ uvedl Václav Roučka, místopředseda Krajského soudu v Plzni.

„Oba posudky byly sice odlišné, ale jenom proto, že byly vypracovány podle jiné metodiky,“ vysvětlil Tomáš Hybner, náměstek karlovarské primátorky.

Jinými slovy, stačí změnit metodiku a z jedno miliónové kůlničky na dříví udělat 3 milionový rodinný domek. A nebo z 300 milionového městského majetku vyrobit majetek za 100 miliónů a při jeho prodeji pak město připravit o 200 miliónů, pane Hybnere? A to všechno bez porušení zákona.

Novináři by tak měli zdůraznit, že správnost odhadů nespočívá v porušení zákona při vypracovávání posudku. Jejich správnost ve smyslu materiálním ovšem posuzována nebyla! Nikdo nemůže s čistým svědomím prohlásit, že oba posudky jsou správné, když rozdíl mezi nimi činí neuvěřitelných 95 mil. Kč. Každý kdo má v sobě spravedlivého ducha a obyčejný selský rozum tak musí cítít, že tu minimálně několik věcí není v pořádku. Že by to byl zákon, jeden z jmenovaných odhadů, nebo tvrzení, že odhady jsou bezproblémové?

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4 Foto 5

(použita foto - zdroj: ČT24, www.accommodationinczech.com, www.karlovy-vary.cz, www.bydleni.cz)

P.R. - O co jim jde?!o.s.