JEŠTĚ JEDNOU KE KREMATORIU:


Za vzděláním do Prahy, Plzně,…
za kulturou nebo zábavou do Prahy, Chebu (G 4), Lokte (amfiteátr),…
za prací do Ostrova, Chebu, Sokolova, Nejdku, Nové Role,…
za zdravím kamkoliv mimo nemocnici KV,…
za vodou do Aquafora do Františkových lázní,…
za stářím do domova seniorů Cheb, Nejdek,…
za žehem do Hrušovan …

 

Pokud budeme takto uvažovat, nemůžeme se divit, že mladí lidé naše město opouštějí.

JAKÝ JE SPRÁVNÝ POSTUP V OTÁZCE KREMATORIA MÍSTO UKONČENÍ POHŘBŮ ŽEHEM?
1) Zajištění plnohodnotného provozu krematoria (včetně co nejrychlejšího obnovení pohřbů žehem).
2) Otevření veřejné debaty o případném přemístění krematoria.
3) V případě, že se v debatě rozhodne o přesunu krematoria, následuje výběr nové lokality.
4) Vyhlášení architektonické soutěže.
5) Vyhodnocení soutěže.
6) Zpracování dokumentace pro územní řízení.
7) Zajištění územního rozhodnutí.
8) Zpracování dokumentace pro stavební povolení.
9) Zajištění stavebního povolení.
10) Zpracování dokumentace pro provádění stavby a tendrové dokumentace.
11) Výběr zhotovitele stavby.
12) Realizace stavby.
13) Kolaudace novostavby.
14) Zrušení stávajícího krematoria.
Tento postup bude trvat ve velmi optimistické variantě odhadem 4 – 5 let. Proto je bod 1) opodstatněný.

Michal Odvody