Je kauza "Golf" u konce?

30.3.2015

Z mnoha médií v současné době zaznívá názor, že "kauza golfové hřiště definitivně skončila" smírem obou stran.  Není to ovšem zdaleka pravda, ale novinářům v honbě za senzací toto tvrzení vyhovuje. Bude ale hodně záležet, jak se k pokusu o soudní vyrovnání postaví samotný soud v Českých Budějovicích. Zmínil to i právní zástupce města JUDr. Zrzavecký při zasedání zastupitelstva. Soud bude zkoumat, zda uzavření dohody nebrání právní závada.

 Hlasování zastupitelstva ohledně golfu 

A taková tady je! Město totiž v roce 2004 prodalo golf v rozporu se zákonem o obcích i v rozporu s pravidly o přistoupení k Evropské unii. Kupní cena totiž neodpovídala ceně obvyklé, v tomto případě znaleckým posudkům pánů Pelešky a Hracha, kteří ve dvou dílčích posudcích došli k celkové ceně 105 milionů. A město nyní navrhuje pouze kupní cenu zvýšit o 18 milionů - znovu tedy v rozporu s cenou obvyklou.

Nyní budeme čekat, jak věc posoudí budějovický soud na jednání 16.4.2015. Vedení města i pan Argmann (Golf Resort) spoléhají na to, že soudce návnadu spolkne a nelegální obchod přikryje.

OCJJ