JAK Z TOHO VEN?

Naše město nevzkvétá, jak se mylně domnívají někteří jeho vedoucí představitelé, ba právě naopak chřadne. Dnes jsou Karlovy Vary pouhým provinčním městem s již málo zřetelným oparem zašlé slávy v rozbitých, špinavých a nevzhledných ulicích.

Není to vinou pouze stávajícího vedení města, i když ani to významně k obrodě Karlových Varů nepřispělo. Uplynulých 30 let jsme promrhali a žili pouze z podstaty, kterou vybudovali původní obyvatelé naší obce převážně již před 80-ti a více lety. Zanedbali jsme všechno, co se dá - od infrastruktury přes kulturu až k rozvoji města. Nenalezli jsme doplněk a alternativu k lázeňství, které již samo nemá a nikdy nebude mít samo o sobě sílu živit kvetoucí město tak dobře, jak tomu bylo v době Zlatého věku.

 

Těch 30 let jsme nechali, my občané, město Karlovy Vary na pospas politikům, kteří je přivedli téměř zu Grunt.

Dobrou zprávou je, že popsaný stav se ponenáhlu mění, začíná přibývat občanů a různých spolků, které chtějí dlouhodobý úpadek města zastavit a poté obrátit jeho pohyb směrem vzhůru, k novému rozkvětu. Stávající vedení města zájem občanů nevítá a nepodporuje, jak by se dalo očekávat, ale důsledně a vytrvale jej ignoruje. Přitom jen takto, účastí co největšího počtu aktivních obyvatel, se může město zvednout z kolen.

Jsme ve stavu, kdy nás nespasí před volbami nabízené pastelkovné, veřejná doprava zdarma, koncertní sál v Císařských lázních, dálnice D6, byty pro mladé, nová či litinová Vřídelní kolonáda, parkoviště, aquapark ani číslo na Andreje. Tyto a podobné předvolební sliby jsou absolutním nepochopením stavu, ve kterém se nacházíme, když jsme uvízli příliš hluboko v močálu, do kterého jsme po léta a léta pozvolna sklouzávali.


Řešení „O co jim jde?!":
 

  1. Prvním a nezbytným krokem je přiznání si hloubky našeho pádu. Současně se musíme přestat vymlouvat na nepřízeň osudu a vnější vlivy a rozhodnout se pracovat na zásadním obratu.
  2. Lhali bychom Vám, kdybychom tvrdili, že na tak rozlehlou a plošnou devastaci organismu naší obce máme zázračný lék. 
  3. Po volbách proto budeme usilovat o společné nalezení nové vize našeho města proto a k tomuto účelu prosadíme tyto kroky:

    a) Uspořádání pečlivě připravené série workshopů za účasti nejlépe místních karlovarských odborníků - urbanistů, sociologů, ekonomů, balneologů,dopravních inženýrů, pedagogů, umělců, sportovců, spolků usilujících o rozvoj města, podnikatelů, významných developerů, občanů, politiků obecních i krajských, s cílem přesně analyzovat stav ve kterém se nacházíme a přemýšlením ve skupině (brainstormingem) načrtnout všechny možné i nemožné cesty k obratu. Čím více Karlovaráků se workshopů aktivně zúčastní, tím pro konečný výsledek lépe.

    b) Kompletní výsledky workshopů i jednotlivých nápadů přehledněpředstavíme karlovarské veřejnosti k důkladné a dlouhodobé veřejné diskusi, která ukáže, v jakém městě chceme žít a jak jej chceme rozvíjet a budovat a formuluje tak vizi města.

    c)Výslednou vizi včetně rámcového harmonogramu necháme stvrdit místním referendem.

  4. Tuto naší společně definovanou vizi budeme postupně naplňovat.

 

Michal Odvody