Jízdné v MHD pro důchodce

Jak hlasuje můj zastupitel?!

Jízdné v MHD pro důchodce

Na zasedání zastupitelstva města Karlovy Vary dne 18.12.2007 bylo hlasováno o následujícím návrhu Ing. Kotka, který měl zrušit zavedení jízdného pro seniory starší 70.let v autobusech MHD v Karlových Varech:

„Zastupitelstvo města rozhodlo, že senioři starší 70 let nebudou hradit jízdné v autobusech MHD, Dopravního podniku, a.s. K. Vary a to od 1.1.2008 nadále.“

Návrh Ing. Kotka na zrušení jízdného nebyl přijat.

Zastupitelé k tomuto návrhu hlasovali následovně:

J. Dietz
ČSSD

J. Fiala,Ing.,CSc.
ČSSD

T. Hybner,Bc.
ČSSD

V. Larva,MUDr.
ČSSD

R. Novák,Mgr.
ČSSD

J. Petříková,Mgr.
ČSSD

M. Šípek,RNDr.
ČSSD

M. Wernerová
ČSSD

M. Zeman
ČSSD

M. Švec,MUDr.
K. koalice

P. Kulhánek,Ing.
KOA

V. Lepík
KOA

P. Žemlička,Ing.
KOA

K. Bešťáková,PhDr.
KSČM

J. Borka,Mgr.
KSČM

N. Ettlerová
KSČM

J. Murčo
KSČM

Z. Musil,PhDr. Mgr.
KSČM

J. Balek
ODS

J. Brdlík,MUDr.
ODS

A. Donth
ODS

W. Hauptmann,Ing.
ODS

J. Hejda
ODS

V. Hůrka,Mgr.
ODS

J. Keprta
ODS

P. Keřka,Ing.
ODS

D. Laubová
ODS

O. Maceška,Ing.
ODS

M. Makkiehová DiS
ODS

P. Ondrejcsik
ODS

V. Tomášek
ODS

E. Vighová
ODS

V. Vlková,JUDr.
ODS

J. Zach
ODS

J. Kotek,Ing.
SNK ED

J. Růžička,RNDr.
SNK ED

M. Chlapovič,MUDr.
SZ

P. Žlebek,RNDr.
SZ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

NEHLASOVAL

OMLUVEN

NEPŘÍTOMENKe schválení bylo potřeba: 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 34
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 8 Nehlasovalo: 15

Zdroj: webové stránky MMKV http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=220&IDUsneseni=164&CisloBodu=8

HLASOVÁNÍ č. 15 – Neschváleno 18.12.2007 10:43:03 08. Návrh rozpočtu Města Karlovy Vary na rok 2008

www.ocojimjde.cz

ocojimjde@volny.cz