IDT V KARLOVÝCH VARECH - PLEJTVÁK NEBO SPÍŠE ČÍHAJÍCÍ PREDÁTOR?

Návrh Integrovaného dopravního terminálu (IDT) u Tržnice mobilizoval mnoho obyvatel KV k dosud nevídané aktivitě. Mezi karlovarskými občany a odborníky (za významné účasti zastupitelů O co jim jde?! i kandidátů O co jim jde?! v rámci profesní skupiny ArchaVary) vyvolal tento návrh obrovské haly podél Varšavské ulice ihned celou řadu negativních ohlasů, které dávali nahlas a zřetelně najevo. Současná radnice pádným a podloženým argumentům (včetně argumentu ohrožení pramenů) nevěnovala pozornost a vehementně prosazovala tento záměr i nadále.

 
Stavba vyžaduje změnu územního plánu. Město Karlovy Vary při projednávání potřebné změny územního plánu narazilo na zamítavé stanovisko Českého inspektorátu lázní a zřídel (ČIL - úřad, který mimo jiné chrání prameny). Bez kladného stanoviska zmíněného úřadu zatím nelze pokračovat dál. Proti jsou i památkáři. 

Je již vyhráno? Obávám se, že nikoliv. Osamocený horlivý propagátor IDT u Tržnice, pan Kulhánek a jeho hnutí KOA se oficiálně tohoto záměru dosud nevzdalo. To potvrzuje vyjádření pana Kulhánka publikované dne 31.05.2018 viz zdroj níže – cituji: Podle primátora Petra Kulhánka nynější rozhodnutí ČIL neznamená nic než pozastavení celého procesu. „V souvislosti s tímto jeho stanoviskem jsme ČIL oznámili, že je projednávání dopravního terminálu pozastaveno do doby, než dojde ke zpracování plánu udržitelné mobility a generelu dopravy,“ uvedl. Konec citátu.

Zastupitelé O co jim jde?! návrh IDT (projektant studio Hangár) již odmítli a odmítnou jej i kdykoliv v budoucnosti.

Řešení O co jim jde?!

Naši zastupitelé budou prosazovat komplexní a koncepční řešení dopravy v KV. Problém nelze uspokojivě vyřešit jednou velkou infrastrukturní stavbou. Řešit je nutné celý dopravní systém KV (včetně dopravy v klidu a systému MHD). Konečný závěr musí být víceoborový - tedy kromě aspektů dopravních se musí přihlížet i aspektům urbanistickým, architektonickým, ochraně přírodního prostředí, ochraně přírodních léčivých zdrojů, památkové ochraně, ochraně urbanizované krajiny atd.


Michal Odvody