Důsledky silničního průtahu městem KV se brzo začnou projevovat

24.6.2010 STŘEDEM KARLOVÝCH VARŮ MAJÍ PROCHÁZET DVĚ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ TRASY, ALE OBCHVAT JE V NEDOHLEDNU

Na stránkách Ředitelství silnic a dálnic můžeme najít publikaci o dostavbě rychlostní silnice R6, kde nalezneme také zajímavý obrázek. Středem Karlových Varů jsou vedeny dvě transevropské trasy - E48 a E49. Trasa E48 začíná na významné křižovatce u německého Schweinfurtu, pokračuje přes Bayreuth a napojuje se na rozestavěnou R6 Cheb - Praha. Druhá mezinárodní trasa je plánována směrem severojižním, ze severu Německa jde přes Karlovy Vary na Plzeň, České Budějovice a Vídeň.

OBRÁZEK - ZDROJ ŘSD

 

V územním plánu karlovarského kraje je plánována přeložka silnice I/21 na Plzeň v úseku K.Vary - Toužim. Silnice se přesune východním směrem, z trasy R6 bude odbočovat až za Karlovými Vary, křižovatka je plánována za Andělskou Horou odkud povede nová silnice směrem na Plzeň. Společná trasa obou mezinárodních silnic se tedy výhledově protáhne skrz celé Karlovy Vary.

ŘSD dále chystá poslední etapu průtahu R6 - a to v dolních Drahovicích, ve stávající trase pražské silnice. Má zde vyrůst čtyřpruhová rychlostní silnice a rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka u Billy a také mnoho protihlukových stěn. Město zároveň připravuje výstavbu sídliště v prostoru bývalých zahrádek v Drahovicích, přibližně 200 metrů od této plánované megastavby.

My podporujeme přípravu obchvatu a jsme proti výstavbě dálnice v Drahovicích.