Dotační mág

24.4.2013 /foto: tyden.cz/
V posledních týdnech se do centra pozornosti opět dostal předseda krajské ČSSD Jakub Pánik. Osudným se mu stávají evropské dotace - jako člen Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad se v letech 2008-12 podílel a spolurozhodoval o všech klíčových aspektech regionálního operačního programu Severozápad (ROP), který je už řadu měsíců zastaven a kraji hrozí pokuta ve výši necelé miliardy. O jeho aktivity se nyní také zajímá Policie a to v souvislosti s obviněními starostů Aše Dalibora Blažka a Františkových Lázní Iva Mlátilíka.

O Pánikově možném vlivu na rekonstrukci Becherovy vily jsme se zmiňovali v tomto článku - Konec matadora?

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) Pánika přímo obvinila ze střetu zájmů, toho se měl dopustit také na základě Etického kodexu Výboru. Předseda Pánik byl totiž jednatelem, spolumajitelem a obchodním ředitelem firmy Prefa-beton, která se spolu s firmou Thermia Bau podílela na zmíněné rekonstrukci.
OLAF zjistil toto:

„Shrnutí jednotlivých zjištění OLAF je následující:

Projekt BV (Becherova vila):

Obchodní reference dokazující splnění požadovaných kvalifikačních kritérií u veřejné soutěže k hlavním stavebním pracím k projektu byly nepravdivé. Bez těchto nepravdivých referencí by se příslušné konsorcium společností nemohlo soutěže zúčastnit.

OLAF dále zjistil, že jeden ze členů komise (Jakub Pánik - pozn. OCJJ) pro otevírání obálek s nabídkami byl díky své účasti při otevírání obálek s nabídkami v jasném střetu zájmů, jelikož byl zaměstnancem jedné ze společností vítězného konsorcia."

Dále OLAF podrobně rozebírá tři problematické body projektu - zrušení veřejné soutěže, střet zájmů Jakuba Pánika a nepravdivé reference konsorcia Prefa-Beton a Thermia Bau (později došlo k majetkovému sloučení obou firem).

I) Zrušení veřejné soutěže

Dva dny po otevření obálek s nabídkami (7.7.2009) účastník soutěže podávající nejnižší cenu, společnost Stasko Plus, ze soutěže odstoupil, s „oficiálním" zdůvodněním, že jeho nabídka nebyla úplná (např. neobsahovala „nespecifikovaná zimní opatření").

Karlovarský kraj toto „odstoupení" akceptoval a účast této společnosti byla zrušena.

Vyšetřovatelé přitom zjistili, že zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách žádné ustanovení o odstoupení z veřejné soutěže neobsahuje. Naopak, nabídkové ceny jsou právně závazné (viz odstavec 43(1) zákona o veřejných zakázkách). Zákon navíc vyžaduje, aby předložené cenové nabídky obsahovaly návrh smlouvy podepsaný zákonnými zástupci účastníka veřejné soutěže.

II) Střet zájmů

OLAF během zkoumání projektu zjistil, že pan Jakub Pánik, který byl v tu dobu členem krajského zastupitelstva Karlovarského kraje, byl zároveň zaměstnán společností PREFA-BETON Cheb, spol. s r.o. (jedna ze společností tvořící vítězné konsorcium). Role pana Pánika v krajském zastupitelstvu a pozice zaměstnance REFA-BETON Cheb, spol. s r.o. jej u daného projektu, kde je Karlovarský kraj subjektem oprávněným převzít plnění projektu, postavila do střetu zájmů. Zájem pana Pánika v dané záležitosti je také podporován faktem, že byl při první veřejné soutěži členem komise pro otevírání obálek s nabídkami.

Vyšetřovatelé dále zjistili, že pan Pánik dne 7. července 2009 podepsal čestné prohlášení, v němž uvedl, že mj. není v zaměstnaneckém poměru s žádným účastníkem veřejné soutěže, přičemž však byl jednou ze společností účastnící se soutěže zaměstnán. Tento úkon lze považovat za křivé prohlášení, jehož účelem bylo účastnit se otevírání obálek s nabídkami.

III) Nepravdivé reference

K veřejné soutěži k projektu byla stanovena podrobná kvalifikační kritéria. Vedle dalších věcí bylo také požadováno předložení přehledu minulých prací.

OLAF v tomto ohledu zjistil, že v obchodních referencích použitých konsorciem Thermia-Bau / PREFA-BETON jsou nesrovnalosti. V souhrnném dokumentu k nabídce byl jako reference uveden stavební projekt k obytnému domu pro společnost Canadian Risk Capital, a.s. v celkové výši 71,5 mil. Kč. Nicméně v původním podepsaném dokumentu s referencemi činila celková částka pouze 31,5 mil. Kč.

Po otevření obálek s nabídkami pak komise pro otevírání obálek s nabídkami žádala o opravu překlepu. Ta byla „vyřešena" tak, že částka 31,5 mil. Kč byla na seznamu referencí ručně přeškrtnuta a napsána částka 71,5 mil. Kč se slovy „opraveno" a podpisem zástupce investora.

Na základě informací získaných ze strany OLAF (ve spolupráci s Policií České republiky, která OLAF na požádání poskytla listinný důkaz) bylo odhaleno, že dokument s referencemi neodpovídá skutečnosti. To písemnými prohlášeními předloženými Policii České republiky potvrdila jak společnost Canadian Risk Capital (společnost uvedená v referencích), tak i společnost Thermia-Bau, jež potvrdila, že celkový obrat stavby činil pouze 34,6 mil. Kč a nikoliv 71,5 mil. Kč, jak bylo uvedeno u opravené reference.

(..)

Závěr

Krajská rada regionu Severozápad, jsoucí subjektem oprávněným převzít plnění projektu č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021, zorganizovala veřejnou soutěž, které se svojí nabídkou účastnila i společnost PREFA-BETON Cheb, spol. s r.o. v konsorciu s Thermia-Bau. Obchodní reference dokazující splnění požadovaných kvalifikačních kritérií u veřejné soutěže k hlavním stavebním pracím k projektu byly nepravdivé. Bez těchto nepravdivých referencí by se příslušné konsorcium společností nemohlo soutěže zúčastnit.

Dále byl zjištěn střet zájmů ve věci otevírání obálek s nabídkami. Člen krajského zastupitelstva, pan Pánik, podepsal čestné prohlášení, v němž uvedl, že není v zaměstnaneckém poměru s žádným účastníkem veřejné soutěže. Nicméně v době otevírání obálek byl zaměstnán společností účastnící se veřejné soutěže".

U dalších dvou zkoumaných staveb - ISŠTE v Sokolově a CTV v Ostrově, OLAF zjistil úpravy v podmínkách výběrového řízení, které proběhly netransparentně a zřejmě porušovaly platné předpisy EU a národní předpisy.

Firma Thermia Bau ve spojení s Jakubem Pánikem se ovšem objevila v případě dotací ještě jednou. Podle reportáže TV Nova měl Pánik u starostů menších obcí lobovat tak, aby v konečném důsledku tato firma zakázku získala. Za touto firmou stojí několik velmi zajímavých osob z chebské ČSSD a karlovarské ODS. Za ČSSD je to šedá eminence chebského okresu Tomáš Zuckermann (bývalý spolumajitel Prefa-betonu a dalších stavebních firem), za karlovarskou ODS pak radní Vlastimil Balcar, člen představenstva Thermia Bau (o napojení ostatních např. Josefa Kopfsteina lze jen spekulovat).

Reportáž:

Ačkoliv si neděláme iluze o Ivu Mlátilíkovi (pohled na jeho samovládu nad městem můžete najít třeba na těchto stránkách - Pro Frantovky), může mít vystoupení po letech s těmito obviněními co do činění s jeho spoluprácí s jiným prominentním ex-členem ČSSD Tomášem Hybnerem.

Pro úplnost a pohled druhé strany přinášíme reakci Jakuba Pánika, kterou uveřejnil na svých stránkách zde - Vyjádření k reportáži v pořadu Na vlastní oči a také nesestříhaný rozhovor mezi Pánikem a reportérem Jankem Kroupou:

Vedení kraje stále odmítá jakékoliv pochybení ze své strany. Opravdu ale lze tomu věřit? Udělejte si obrázek sami.

Zdroje:
Finanční důsledek vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) číslo 2010/0546
Program: Regionální operační program Severozápad
Předmět šetření: Becherova vila, ISŠTE Sokolov, CTV Ostrov

internetové stránky Thermia Bau
internetové stránky Jakuba Pánika
internetové stránky Našipolitici.cz
tn.cz
rejstřík firem