Déja vu

26.5.2016

Francouzský termín déja vu označuje v psychologii jev, kdy má člověk z ničeho nic intenzivní pocit něčeho už dříve prožitého, viděného nebo slyšeného. V přeneseném slova smyslu používáme termín v souvislosti s něčím, co „jsme už viděli", co není originální. Tento pocit musí každý dostat, když se podívá na výsledek výběrového řízení na ředitele Dopravního podniku Karlovy Vary, největší městské organizace, která ročně hospodaří s rozpočtem přes čtvrt miliardy korun. Novým ředitelem se stal významný člen ČSSD, jehož profesní minulost je spjata pouze s činností, které získal díky členství ve straně.

 

Karlovarský Michal Hašek - Lukáš Siřínek

Vracíme se totiž o několik let nazpátek, kde hlavním předpokladem pro funkce v městských firmách nebyla odbornost nebo praxe, ale stranická knížka (jestlipak si ještě někdo vzpomene, že náměstek Riško byl krátký čas i jednatelem KV Areny?). V současnosti opět pokračujeme ve vyjetých kolejích, kdy politici i radní ovládají městské společnosti, které se tak stávají vítaným útočištěm pro méně úspěšné spolustraníky (exANO - KV Arena, ČSSD - KV City Centrum). Nyní se do této rodiny přidá i Dopravní podnik.

Superman

Lukáš Siřínek je v současnosti: 

• Předseda představenstva Alžbětiny Lázně, a.s.
• Člen představenstva Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
• Člen představenstva Karlovarská městská, a.s.
• Člen představenstva Karlovarská teplárenská, a.s.
• Ředitel Císařské Lázně
• Člen Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje
• Člen Výboru strategického rozvoje a integrovaného plánu rozvoje území Zastupitelstva města Karlovy Vary
• Člen Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní a bytová Rady města Karlovy Vary
• Člen Pracovní skupiny pro hodnocení nabídek
• Člen Ústřední kontrolní komise ČSSD
• Člen OVV ČSSD Karlovarského kraje

Lukáš Siřínek, nový ředitel Dopravního podniku, jde ve stopách svého spolustraníka Michala Haška a v počtu funkcí ho pěkně dohání. Siřínkův den musí mít zřejmě nějaký větší počet hodin než den obyčejného smrtelníka. Jeho široký záběr a odbornost, ve které vidí do celé řady témat je jistě obdivuhodná. Hlavním důvodem, díky kterému Siřínek pozici dostal (ostatně šuškanda mu místo přisoudila už před začátkem samotného výběrového řízení), ovšem byla jeho oranžová stranická knížka. Sociální demokraté si tak jistí vliv v městských firmách. Ostatně obdobný princip dlouhá léta uskutečňují v krajských organizacích a společnostech.

 

Transparentní Riško

Náměstek Riško za ČSSD se rád ohání transparentností. Pro Deník uvedl: „Výběrové řízení bylo naprosto transparentní, vždyť garantem byl děkan Dopravní fakulty Univerzity Karlovy," uvedl náměstek Riško. Ten připustil, že Siřínek měl v soutěži určitou výhodu, a to právě znalost DP. Ale také upozornil, že komise kladla největší důraz na znalost a odbornost uchazečů. "V žádném případě nešlo o politický výběr," dodal náměstek Riško" (viz článek v Karlovarském Deníku). Nehledě na skutečnost, že odborníci byli pouze dva proti jedenácti radním.

Pane náměstku, nemáte pravdu. Podezření z politického výběru byste setřásl, pokud by byla transparentně zveřejněna jména kandidátů a jejich projekty. Transparentní by bylo uvést zápis z jednání výběrové komise včetně důvodů, proč byl Siřínek lepší než zbývající kandidáti.

Pánové Kulhánku, Riško, Bruštíku, Klímo. Uvědomte si, že naše město není vaše firma. Ve svém si to dělejte po svém a nikdo neřekne ani popel. Ve firmách se 100% podílem města, které dostávají peníze nás všech, ale politické čachry a machinace nedělejte.

Komentáře

zajímavé

Těch lumpáren už je toliko,že se už nedá stíhat je číst.....ale tento Pán se musí sakra ohánět aby vše zvládl a mněl přehled.....i parlamentní osobnosti poskytují spoustu kvalitní práce ku prospěchu našeho národa...že .......ať se dílo daří,ale já jako občan tohoto státu vám nevěřím ani váš pohled....