Co z prodeje Lázní I bude mít město K.Vary?

23.6.2008

Neschoponost města postarat se o jeden z ze svých nejvýznamějších architektonických skvostů vede k jeho prodeji. Prodej Lázní I Karlovarskému kraji již odsouhlasily obě zastupitelstva, tedy jak to městské, tak to krajské. Historická budova již několik let chátrá a tak by se prodej kraji zdálo být mnohem lepším řešením než nechat budovu úplně spadnout nebo jí prodat soukromému investorovi.

Zdánlivou výhodnost prodeje ovšem kazí samotné podmínky a podrobnosti kupní smlouvy. Město kraji prodává Lázně I za cenu, kterou určil znalecký posudek vypracovaný pro město. Ten určil jejich hodnotu na necelých 200 mil. Kč. Pokud kraj do této budovy zainvestuje, bude mu poskytnuta sleva z kupní ceny až do výše 99% kupní ceny. Kraj tak Lázně I dostane fakticky za necelé 2 mil. Kč + daň z převodu nemovitosti. Město tedy dostane od kraje částku cca 6,5 mil. Kč. Daň z převodu nemovitosti ovšem platí převodce, tedy město. Po zaplacení této daně tak městu zůstanou necelé 2 mil. Kč.

To vše za situace, kdy městu z kupní smlouvy vyplývá povinnost kolem Lázní I vybudovat parkovací prostory a zrekonstruovat lávku přes říčku Teplou. Náklady na tyto stavby jistě přesáhnou ony inkasované 2 mil. Kč.

Podtrženo sečetno, město se tak zbavilo jedné z nejkrásnějších a nejcennějších budov a zůstala mu za to pouze povinnost financovat další 2 menší stavby v její blízkosti.