Co se dělo v radě

2.12.2015

Jak jsme informovali prostřednictvím sociálních sítí, došlo 1. prosince k situaci, která poměrně přesně odráží současný princip vládnutí v Karlových Varech. Z jednání rady byli totiž na poslední dva body vyloučeni z jednání zastupitelé (náš Ota Homolka a Zdeněk Musil z KSČM), kteří se přišli na zasedání podívat, aby měli informace o dění „z první ruky". Sami jsme byli zvědaví na dění ohledně KV Areny, které je zahaleno mlhou více než rybníček Brčálník, ale právě před tímto bodem byli oba zastupitelé posláni za dveře.

 

Takřka všichni radní exhibují u stromku. Před opozicí ovšem exhibují neradi. 

 

Od nástupu Petra Kulhánka do funkce primátora města se do jednacího řádu rady města zařadila možnost přítomnosti zastupitelů na zasedáních tohoto klíčového orgánu - podle zákona jsou totiž tato jednání neveřejná. Byl to vstřícný krok zejména vůči opozici, která tak mohla lépe kontrolovat práci radních. Je to jeden z důležitých aspektů otevřené radnice.
 
V rámci jednání rady se také jedná o městských společnostech - rada města v tomto případě supluje valnou hromadu. Tohoto faktu využil náměstek Riško, který nechal před valnými hromadami KV Areny a Dopravního podniku KV vyloučit oba zastupitele. Jako zaklínadlo použil obchodního tajemství a dobrého jména společností. Domníval se, že účast zastupitelů by ohrozila ochranu obchodního tajemství a ochranu dobrého jména společností.
 
Je to poněkud krkolomné odůvodnění. O financích pro městské společnosti totiž rozhoduje celé zastupitelstvo, nikoliv pouze rada města. Je proto důležité, aby zastupitelé měli k dispozici ty samé informace co radní. Jejich zatajování a následné filtrování jen zvyšuje podezření. Tento názor ostatně také sdílí občanské sdružení Oživení:

 

"Primárním předpokladem pro řádný výkon práv a povinností zastupitelstva je velmi dobrá informovanost zastupitele. Ačkoli ZOZ (zákon o obcích) explicitně v ustanovení § 82 ZOZ nestanoví právo zastupitele být průběžně informován o hospodaření a aktuálních otázkách týkajících se MOS (municipální obchodní společnosti), lze logickým výkladem dovodit, že toto právo je implicitně obsaženo v právu zastupitele na vznesení dotazů a připomínek na statutární orgány MOS (jen stěží lze vznést konkrétní dotaz či připomínku na statuární orgány MOS v případě, že zastupitel nemá dostatečné předchozí informace o činnosti MOS). Shodně tak lze použitím logického výkladu zákona dospět k závěru, že předpokladem pro učinění odpovědného rozhodnutí zastupitelstva, o zrušení MOS či dispozici s účastí obce v MOS, potažmo o navržení vhodného člena orgánů MOS či jeho odvolání je zajištění kontinuální informovanosti o MOS.

Dle § 357 ZOK (zákon o obchodních korporacích) je akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

Ačkoli je v případě jediného akcionáře obce rozhoduje v působnosti valné hromady rada obce, je s ohledem na hierarchizaci orgánů obce a shora citovanou pravomoc zastupitelstva ve věcech municipálních obchodních společností nezbytné, aby týmiž informacemi jako disponují členové rady, disponovali i členové zastupitelstva obce."

(celá studie k městským společnostem k dispozici zde) 

 

Považujeme za skandální, že opoziční strany se nemohou dostat k informacím o dění ve společnostech města, jejichž činnost odčerpává podstatnou část rozpočtu (KV Arena 60 milionů korun, Dopravní podnik 75 milionů korun). Nelze pak kvalifikovaně o takovém rozpočtu hlasovat.

Je docela smutné, že tato situace nastala přesně den poté, co jsme napsali článek Arogance moci. Současná rada nám každý den ukazuje, jak pravdivý ten titulek je.