Časovaná ekologická bomba nebo geniální podfuk?

30.7.2012

Firma Lordship zhruba čtyři roky usiluje o prosazení svého záměru vystavět v centru Karlových Varů, v prostorech dolního nádraží, rozsáhlou moderní výškovou zástavbu obsahující převážně bytové a hotelové objekty. Podle slov zástupců firmy má být architektura komplexu tak monumentální, velkolepá a originální, že se kvůli ní pohrne do našeho města celá Evropa, ne-li svět. Původní návrh s objekty až o třiceti patrech, byl i přes zásadní nesoulad s územním plánem města odsouhlasen bývalou radnicí ODS-ČSSD a bylo již připraveno vydání územního rozhodnutí, které by de facto stavbu v jejích objemech a kapacitách posvětilo.

Volby 2010 ovšem zajetý politicko-podnikatelský komplot při výstavbě v K.Varech naštěstí přibrzdily a celý záměr se začal přehodnocovat. Na množství jednání vedení města, architektonické komise, strategického výboru atd. se jasně začala rýsovat nechuť většiny odborníků, politiků i veřejnosti podporovat tak velikášský projekt a investor jej začal postupně korigovat a „ubírat patra". Vše se zdálo na sice zdlouhavé, ale dobré cestě megalomanské představy kočírovat.

Nyní je však jako mávnutím proutku situace úplně jiná. Investor má na základě souhlasu města vydané územní rozhodnutí na přípravné práce pro výstavbu komplexu a může se pustit do rozsáhlých terénních úprav celého území včetně autobusového nádraží a plochy zeleně podél řeky, spočívajících v odtěžení 100 tis kubíků zeminy a překrytí štěrkem. Jak to?

Jako na zavolanou se totiž pod celým uvažovaným územím objevil Arsen! Někdo by si řekl - to je průšvih, investor naopak zaplesal. Na základě jím objednaného průzkumu a odborného posudku přesvědčil v extrémně krátké době vedení města o nezbytnosti okamžitého odstranění této „ekologické katastrofy" a provedení odtěžení zeminy a terénních úprav, které se jako na potvoru náramně perfektně hodí pro doposud těžko prosazovanou výstavbu. A navíc mají být sanační práce dotovány státem! Tomu se říká terno.

A našinci nezbývá než se ptát. Kde se vzal ten zpropadený (nebo naopak spásný) Arsen? Opravdu se jedná o ekologický problém? Není v tom nějaký podfuk, jako obvykle? A otázky jsou to oprávněné. Údajný Arsen doposud nikomu a nikdy nevadil. A pokud tam opravdu je, pak nejméně 100 let. Tvrzení zmíněného znaleckého posudku, že se tam mohl dostat po válce při úpravách po bombardování , je totiž pouhou smyšlenkou. Podle fotodokumentace a vyjádření pamětníků byl totiž prostor dolního nádraží zasažen spojeneckými vojsky jen v místech bývalého depa v západním okraji plochy. A poslední terénní úpravy prostoru se prováděly koncem devatenáctého století při budování dolního nádraží.

A poslední otázka: Proč si vedení našeho města nezajistilo nezávislý odborný posudek, který by objektivně zhodnotil rozsah a možné nebezpečí údajného znečištění? Opravdu bylo nezbytné ukvapeně rozhodnout o sanačních (nebo stavebních?) pracích, které hlučností, prašností a provozem otráví všechny, kdo bydlí v Tuhnicích, nebo tudy jen projedou?

Otmar Homolka - Hnutí O co jim jde?!

PS: Jakousi shodou okolností jsou největšími obhájci navržené výstavby kromě zastupitelů z ČSSD i koaliční radní z ODS.

Komentáře

Homolkova bomba?

Oto,

ještě minulý týden jsi o problematice ekologické zátěže prostoru Dolního nádraží toho mnoho nevěděl, ač vedení města to řeší již od května t. r. V pátek ses byl informovat u Jardy Růžičky, o co jde, půjčil sis dokumentaci  a dnes je senzace na světě. Samozřejmě s "fundovanou" kritikou. Dokonce jsi objevil, že tam žádný arsen není !

Je to značně nesolidní.

Vyrábíš z toho jen lacinou politickou agitku pro krajské volby.

V čem je problém?

Město to řeší od května, tak určitě podniklo potřebné kroky a obstaralo objektivní posudek.
Nikdo by neodsouhlasil takovou nákladnou akci bez informací.
A co zdraví?
V oblasti nebo v jejím těsném sousedství jsou zahrádky, některé stále užívané!?
Takže se nakonec ukáže, kde je pravda.