Byla stavba hokejové haly předražená?

14.3.2015

Co tvrdí žalovaná strana - sdružení Syner-Baustav-Metrostav:

Stavba haly nebyla předražena, v pořádku je rozpočet a vyúčtování dodavatele, které žalovaná strana (Syner a spol.) podpořila znaleckým posudkem, který si nechala zpracovat.

Co tvrdí žalobce, město K.Vary:

Stavba byla předražena o zhruba půl miliardy a dokládá to znaleckým posudkem, který si nechalo zpracovat 

Co tvrdíme my - O co jim jde?' 

Stavba byla předražena a dokládáme to následujícími důkazy a tvrzeními: 

 

1. Výběrové řízení bylo zmanipulováno - důkazem je video nahrávka losovačky a rozhodnutí ÚOHS o pokutě. Neplatnost smlouvy na základě rozhodnutí UOHS uznal i soud.

2. Na stavbě bylo provedeno velké množství zásadních změn, které pro dodavatele stavbu zlevnily, účtovalo se však do výše původních rozpočtů

- zemina ze stavby byla odvážena do Smolných Pecí a do Mírové místo na Činov, dodavatel uspořil na vzdálenosti a poplatcích za skládkování aj. cca 20 milionů korun

- pilotové zakládání bylo provedeno v menším rozsahu v ceně 13 milionů, účtováno bylo 40 milionů dle rozpočtu. Důkazy jsme předali zástupcům města, ti je ovšem u soudu nepoužili.

- měnil se celý konstrukční systém haly včetně střešních nosníků

 

Tvrdíme, že zakázka byla ušita na míru dodavateli proto, aby předraženou a naddimenzovanou kalkulaci projektanta mohl dodavatel podle libosti ocenit (viz zmanipulovaná losovačka) následně zlevnit a výtěžek si ponechat. Při stavbě jsme sami z vlastní iniciativy kontrolovali projekt, rozpočet, skutečné provedení i fakturaci. Detailně jsme se věnovali pouze zemním pracím a zakládání a tam jsme předložili nevyvratitelné důkazy o úspoře 50 milionů korun. Náš odhad pro celou stavbu na základě zjištěných změn byl 300 milionů korun předraženosti stavby

OCJJ