Prodej domu Lázeňská 19/1

 

Jak hlasuje můj zastupitel?!

Prodej domu Lázeňská 19/1

 

Na zasedání zastupitelstva města Karlovy Vary dne 18.12.2007 bylo hlasováno o prodeji domu Lázeňská 19/1. Návrh, o kterém bylo hlasováno, zněl následovně:

 

„Zastupitelstvo města schválilo na základě výsledků výběrového řízení 1. prodej budovy Lázeňská č.p.19/1, Karlovy Vary, vystavěné na pozemku st.p.č. 1258 včetně pozemku st.p.č. 1258, vše v katastrálním území Karlovy Vary vítězi výběrového řízení, společnosti SLOT Game a.s., sídlem Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary, IČ 26344378 za kupní cenu 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých. Kupující kromě kupní ceny uhradí veškeré poplatky a další úplaty spojené s převodem vlastnického práva, prodávajícímu uhradí částku odpovídající svou výší dani z převodu nemovitostí a prodávajícímu uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku k převáděným nemovitostem. Věcná břemena a podmínky převodu nemovitostí jsou definovány v Soutěžních podmínkách výběrového řízení, které byly zveřejněny na úřední desce od 13.2.2007 do 5.3.2007 a 2. uzavření kupní smlouvy mezi Městem Karlovy Vary a společností SLOT GAME a.s., sídlem Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary, IČ 26344378.“

 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že budova Lázeňská 19/1 bude za daných podmínek prodána společnosti SLOT Game a.s. za 47 mil. Kč.

 

Zastupitelé k tomuto návrhu hlasovali následovně:

J. Dietz 
ČSSD

J. Fiala,Ing.,CSc. 
ČSSD

T. Hybner,Bc. 
ČSSD

V. Larva,MUDr. 
ČSSD

R. Novák,Mgr. 
ČSSD

J. Petříková,Mgr. 
ČSSD

M. Šípek,RNDr. 
ČSSD

M. Wernerová 
ČSSD

M. Zeman 
ČSSD

W. Hauptmann,Ing. 
K. koalice

M. Švec,MUDr. 
K. koalice

P. Kulhánek,Ing. 
KOA

V. Lepík 
KOA

P. Žemlička,Ing. 
KOA

K. Bešťáková,PhDr. 
KSČM

J. Borka,Mgr. 
KSČM

N. Ettlerová 
KSČM

J. Murčo 
KSČM

Z. Musil,PhDr. 
KSČM

J. Balek 
ODS

J. Brdlík,MUDr. 
ODS

A. Donth 
ODS

J. Hejda 
ODS

V. Hůrka,Mgr. 
ODS

J. Keprta 
ODS

P. Keřka,Ing. 
ODS

D. Laubová 
ODS

O. Maceška,Ing. 
ODS

M. Makkiehová DiS 
ODS

P. Ondrejcsik 
ODS

V. Tomášek 
ODS

E. Vighová 
ODS

V. Vlková,JUDr. 
ODS

J. Zach 
ODS

J. Kotek,Ing. 
SNK ED

J. Růžička,RNDr. 
SNK ED

M. Chlapovič,MUDr. 
SZ

P. Žlebek,RNDr. 
SZ

 

 

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

NEHLASOVAL

OMLUVEN

NEPŘÍTOMEN

 

 

Ke schválení bylo potřeba: 20  hlasů
Celkem zastupitelů: 32
Pro: 24   Proti: 7   Zdrželo se: 1   Nehlasovalo: 0

 

Zdroj: webové stránky MMKV http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=220&IDUsneseni=151&CisloBodu=13

HLASOVÁNÍ č. 22 – Schváleno 27.3.2007 10:58:05 13. Prodej nemovitostí - budovy Lázeňská 19/1

 

www.ocojimjde.cz

ocojimjde@volny.cz