Odsouzení "české losovačky"

Jak hlasuje můj zastupitel?!

Odsouzení „české losovačky“

Na zasedání zastupitelstva města Karlovy Vary dne 12.2.2008 bylo hlasováno o následujícím návrhu Ing. Kulhánka, jímž mělo zastupitelstvo města odsoudit způsob losování při výběru 5 uchazečů na dodavatele stavby multifunkční haly:

„ZM odsuzuje způsob losování při výběru 5 uchazečů na dodavatele stavby multifunkční haly (česká losovačka), které zajišťovala společnost Stone Block.“

Návrh Ing. Kulhánka na odsouzení „české losovačky“ nebyl přijat.

Zastupitelé k tomuto návrhu hlasovali následovně:

J. Dietz
ČSSD

J. Fiala,Ing.,CSc.
ČSSD

T. Hybner,Bc.
ČSSD

V. Larva,MUDr.
ČSSD

R. Novák,Mgr.
ČSSD

J. Petříková,Mgr.
ČSSD

M. Šípek,RNDr.
ČSSD

M. Wernerová
ČSSD

M. Zeman
ČSSD

M. Švec,MUDr.
K. koalice

P. Kulhánek,Ing.
KOA

V. Lepík
KOA

P. Žemlička,Ing.
KOA

K. Bešťáková,PhDr.
KSČM

J. Borka,Mgr.
KSČM

N. Ettlerová
KSČM

J. Murčo
KSČM

Z. Musil,PhDr. Mgr.
KSČM

J. Balek
ODS

J. Brdlík,MUDr.
ODS

A. Donth
ODS

W. Hauptmann,Ing.
ODS

J. Hejda
ODS

V. Hůrka,Mgr.
ODS

J. Keprta
ODS

P. Keřka,Ing.
ODS

D. Laubová
ODS

O. Maceška,Ing.
ODS

M. Makkiehová DiS
ODS

P. Ondrejcsik
ODS

V. Tomášek
ODS

E. Vighová
ODS

V. Vlková,JUDr.
ODS

J. Zach
ODS

J. Kotek,Ing.
SNK ED

J. Růžička,RNDr.
SNK ED

M. Chlapovič,MUDr.
SZ

P. Žlebek,RNDr.
SZ
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

NEHLASOVAL

OMLUVEN

NEPŘÍTOMENKe schválení bylo potřeba: 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 32
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 25

Pozn. Hlasovací zřízení nezaznamenalo nepřítomnost dalších zastupitelů. Tomuto hlasování nebyli dále přítomni: PhDr. K. Bešťáková, PhDr. Mgr. Z. Musil, DiS M. Makkiehová , E. Vighová , JUDr. V. Vlková.

Ač byl zastupitel Ing. J.Kotek přítomen, nebyl jeho hlas PRO hlasovacím zařízením zaznamenán.

Zdroj: webové stránky MMKV http://www.mmkv.cz/default.asp?id=hlasovani&IDUsneseni=166&CisloBodu=54e

HLASOVÁNÍ č. 87 – Neschváleno 12.2.2008 15:02:29 54f. Různé

www.ocojimjde.cz

ocojimjde@volny.cz