O co nám jde

Po dobrovolném odchodu do opozice (s karlovarskou ODS být v koalici opravdu nejde) musíme přejít od tvůrčí práce, která nás bavila, ke kritické opoziční. Zda jsme v koalici působili pozitivně či ne, to ať posoudí někdo jiný. Každopádně jsme do práce vložili celý svůj um a mnozí z nás i čas. Je na vás Karlovarácích, jak zhodnotíte naši práci v Letním kinu, na Rolavě, při organizaci farmářských trhů, v jednotlivých komisích a výborech při tvorbě plánu rozvoje města, při prosazování transparentnosti chodu radnice a výběrových řízení či prosazování řešení starých kauz a organizačních změn na radnici.  

Určitě velmi  litujeme, že se nemůžeme plně zúčastnit konstruktivní koaliční práce. Na straně druhé musíme hledat jiná pozitiva, která nám práce v opozici přinese. Uvolnily se nám ale ruce (i ústa) pro kritiku nešvarů a prosazování námi preferovaných řešení a návrhů. To nám koaliční práce zdaleka nedovolila, protože loajalita ke koalici K20 nám v mnoha případech neumožnila otevřenou kritiku některých  postupů či postojů, ve kterých jsme nesouhlasili s bývalými koaličními partnery.

Po příchodu ODS do koalice se domníváme, že  o  opoziční práci  nebude nouze. Paradoxně se domníváme, že díky svým uvolněným rukám budeme schopni mnohé věci lépe ovlivňovat, než v období loajality v koalici.  Na co se hlavně zaměříme?

1.  Velkou pozornost budeme nadále věnovat prosazování důsledného řešení starých kauz. U soudu jsou KV Arena, Lázně III a Lázeňská 5 a je ostudou (asi i záměrem) vedení radnice, že připravené žaloby na Golf, Lázeňskou 1,3, Teplárnu a další jsou již přes rok v šuplíku a pan Kulhánek a spol. je účinně ignorují.

2.  Budeme ještě tvrdším způsobem prosazovat organizační změny na magistrátu i ve  společnostech či institucích města za účelem zlevnění a zkvalitnění práce. Budeme prosazovat snížení počtu pracovníků těchto institucí a odchod těch, kteří městu nic nepřinášejí.

3.  Zaměříme pozornost na práci městské policie, kterou považujeme za přebujelou a málo efektivní. Městská policie nás ročně stojí 40 milionů korun a místo zeštíhlení a zkvalitnění její práce se utráceji nesmyslné miliony za pistole pro všechny jejich zaměstnance a za vozítka SEGWAY, aby na nich mohli strážníci hrát na kolonádě na babu.

4.  Nadále budeme aktivně podporovat využití a rozvoj provozu Letního kina, které by se už letos mělo plně zprovoznit pro festival. Jsou připraveny i mnohé koncerty a kino by se postupně mohlo stát soběstačné. V KV CITY Centrum, které ma LK na starosti, má podle koaličních dohod nastoupit  někdo z ODS, která vždy zásadně obnovu kina odsuzovala, což považujeme za absurdní rozhodnutí, které může provozu LK ublížit.   

5.  Zaměříme se na kontrolu a návrh rozpočtu města. Současný rutinní a bezinvenční přístup radnice formou plošných škrtů bez hledání efektivních úspor s vidinou vyrovnaného rozpočtu v r. 2014, ovšem za cenu drastického snížení investic a vymetení městské pokladny do mrtě, nepovažujeme za správný.

6. Konečně můžeme veřejně a naplno kritizovat špatně připravené a neefektivní investice do dalšího rozšiřování areálu kolem hokejové haly. Tzv. Centrum zdraví a bezpečí je typickým příkladem neschopnosti současné radnice přehodnotit projekt za 100 milionů korun, který bude k ničemu a bude zatěžovat městskou pokladnu čáskou 3 mil ročně na provoz a dalšími miliony ve formě odpisů a údržby. Zasadíme se o minimalizaci tohoto projektu a použití ušetřených peněz z EU na smysluplnější projekty (např. úprava okolí kostela sv. Urbana v Rybářích a pod.) 

7.  Nadále se budeme aktivně věnovat rozvoji města v příslušných výborech, komisích či institucích, pokud nám to bude umožněno. Rozvoj města a jeho správné tendence považujeme za prioritu práce všech jeho zastupitelů. 

8.  V zastupitelstvu nabízíme pomoc všem Karlovarákům, kteří se na nás obráti s žádostí o pomoc při prosazení jejich smysluplných a oprávněných osobních, místních či skupinových zájmů, které vedení města bude ignorovat. 

9.  Budeme nadále prosazovat srozumitelnou a otevřenou politiku vůči občanům Karlových Varů. Naše řeč budiž ano ano, ne ne. Nebudeme se schovávat za nic neříkající fráze a květnaté projevy. Pokud půjde o zásadní věci, půjdeme do důsledků a nebudeme hledat nejjednodušší cesty spočívající v pro město nevýhodných kompromisech a vycházení vstříc lidem a firmám, které mají na svědomí ruinování města v minulosti. Důkazem budiž náš dobrovolný odchod z koalice založené na spolupráci s ODS.

10. Možnost odchodu ODS ze stávající koalice a návrat ke koalici na bázi K20 bychom uvítali a budeme v tomto činit aktivní kroky.

11.  Svoji opoziční práci nechápeme jako destruktivní kritiku metodou "nulové tolerance". Naopak. Chceme být kritičtí v případech, kde je třeba zjednat nápravu a jsme připraveni pomoci vedení radnice  tehdy, když nás požádá o spolupráci na smysluplné práci pro město.

V Karlových Varech, 21.4.2012