Výstavba v KV

Dopis KÚKK k výstavbě hotelu Grand Majestic /proluka u M.Magdaleny/

Plánovaná výstavba hotelu Grand Majestic

4.8.2008

Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor životního prostředí

Závodní ul.

Karlovy Vary

Hotel Grand Majestic

 

Vyjádření k záměru a k posouzení vlivu stavby na životní prostředí


V případě tohoto záměru se jedná o situování stavby na najvýznamnější a zároveň nejcitlivější místo Karlových Varů. Nebýt místního vývěru termální vody, nebyly by Karlovy Vary světoznámými lázněmi. Proto je třeba zde navrhovat jakékoliv úpravy či výstavbu s maximální pokorou a opatrností. Všechny záměry je nutno detailně zkoumat z hledisek ochrany zřídel, památkových, architektonických, hygienických apod. V mnohem větší podrobnosti, nž jsme zvyklí u hypermarketlů a jiných staveb na kraji měst. Neuváženým rozhodnutím je zde možno vyvolat dalekosáhlé a nezvratné změny, které už nebude možno nikdy napravit.

● Otevření průtahu

  Dne 26.10.2007 došlo k otevření i druhé poloviny průtahu přes Karlovy Vary.

● Znovu na téma radnice

            Nedá mi to, abych se nevyjádřil k současné práci politického vedení radnice a potažmo magistrátu města, který je současnou koalicí přímo řízen. Z volených zástupců pracuje na magistrátu 8 placených zastupitelů. Jsou to primátorka (ODS), 4 náměstci (2xČSSD, 2xODS) a 3 tzv.uvolnění zastupitelé (ČSSD, ODS, zelení). Pokud se o tyto skutečnosti déle zajímáte, tak víte, že množství náměstků a uvolněných zastupitelů nepřímo úměrně stoupá s klesajícím počtem občanů K.Varů.

● Náměstek Hybner chce zbourat Vřídelní kolonádu

Náměstek Hybner chce zbourat Vřídelní kolonádu. Prohlásil to v Událostech v regionech odvysílaných na ČT1 dne 30.10.2007. Místo této kolonády postavené v roce 1975 by chtěl postavit repliku staré kolonády z konce 19.století.
Syndikovat obsah