Kultura

"Letňák" chceme (K20) zprovoznit do léta

10. 1.2011

Letní kino - práce zahájeny.

Na studii využití a zprovoznění letního kina se již pracuje. Provedli jsme sumarizaci nutných prací a nástin financování na letošní rok ve výši cca 2 mil Kč. Cílem první etapy opravných prací je zprovoznění 3500 míst v hledišti, oprava jeviště, zajištění přípojek kanalizace, vody a elektřiny, oprava nezbytného množství sociálek  a kompletní vyklizovací práce tak, aby byl areál připraven pro využití letos v létě. Počítá se s koncerty a kulturními akcemi, ale také možností promítání filmů.

Studie úprav areálu navrhne postupnou rekonstrukci, která bude ověřena při vlastním provozu. Další etapy prací a další investice se budou odvíjet mimo jiné i na základě úspěšnosti letošní sezóny. Jsme optimisté, např. v Lokti prochází amfiteátr též rozsáhlými úpravami a investují se do něho nemalé prostředky.  

Sponzoři houfně přestávají podporovat město

10.1.2011

Slot Game, Holoubek, Golf, Argmann (porcelán), Baustav -

to jsou jména firem, které přestávají sponzorovat město. Konkrétně se to projevilo v Městském divadle, které na letošek vypovězením sponzorských smluv od výše uvedených subjektů přichází o částku zhruba 600 tis Kč.

Něco od našeho kamaráda Libora Humla

6.12.2010

Karlovy Vary - Carlsbad aneb: Šla Nanynka do zelí - das ist eine schone melodie :-)  

celý materiál:

http://www.youtube.com/watch?v=78jL4JXWdXg

pouze "Nanynka":

Laubová nadále likviduje KSO

21.8.2010

Paradoxní radniční logika.
O co jim jde - O.Homolka, dnes 14:40

Radní ve svých kauzách používají vlastní, nesmyslnou logiku. Snahou očernit (následně změnit statut a přestat dotovat) KSO fakticky odhalují svoji neschopnost (možná schopnost přivlastňovat si veřejný majetek). Kdo kontroloval p.Ježka a činnost KSO? Kdo kontroloval rekonstrukci KV Divadla? Přece vedení města a příslušní radní mají VŠE na svědomí. Stejnou absurdní logiku používá i p.Larva ve věci Alžbětiných lázní. Jeho logika je tato: Alžbětiny lázně jako městská organizace jsou v červených číslech (ztráta 7 mil ročně) - A PROTO NEZBÝVÁ NEŽ PRODAT OBJEKT LÁZNÍ PANU ZAMRZLOVI (ODS). U KSO je to podobné. Radniční likvidátoři (auditor Bečvář a právnička Sárová) hledají v archivech kompromitující materiály na bývalé vedení KSO - a údajně je nacházejí. Přitom takto radní odhalují fakticky sami sebe! Copak jim to nedochází. Snad jim to dojde 16.10.2010.

blíže viz článek z KD:


Mizely miliony z Karlovarského symfonického orchestru záměrně?

Karlovy Vary – Podle slov náměstkyně pro kulturu byl z KSO vyváděny peníze bez vědomí zastupitelstva, ročně milion korun.

Rozhovor Ládi Gerendáše pro MF DDNES

5.8.2010

Ladislav Gerendáš: V letním kině jsem randil

Herec a hudebník se po 35 letech působení v Praze vrátil do rodných Karlových Varů, aby užíval důchodu v lázeňském prostředí města. KARLOVY VARY Herec a hudebník Ladislav Gerendáš se vrátil po 35 letech do rodných Karlových Varů. A chce se stát politikem. „Když jsem viděl, jaké má Karlovarská občanská alternativa ve svém volebním programu klenoty, rád jsem souhlasil s umístěním mého jména na kandidátku,“ říká Gerendáš, který chce bojovat za kulturu.

* Celých 35 let jste žil v Praze. Zajímal jste se o dění v Karlových Varech?

- I jako Pražák jsem celou dobu četl varské noviny. Sledoval jsem téma losovačky, protest proti hale...

* Co pro vás znamená Letní kino?

Koncert za záchranu letního kina se vydařil

5.7.2010

5 hodin pohody v letňáku zažilo 800 návštěvníků dnešního koncertu, který prokázal potřebu zachování tohoto zařízení jako součásti kulturního zázemí našeho města. Díky Láďovi Gerendášovi a sdružení pro záchranu letního kina  a desítkám dobrovolníků, kteří po několik víkendů upravovali zanedbané kino mohl dnešní koncert proběhnout úspěšně a bez jakýchkoliv zádrhlů.

Sluníčko, mraky, nakonec i déšť ale hlavně  řada zajímavých účinkujících a hostů (M.Prokop a Framus 5, P.Bobek, J.Schmitzer, smyčcový kvintet KSO,  P.Gardner, M.Krajíc a jeho Hisband, M.Eben, P.Nový, J.Macháček a další) připravili návštěvníkům kina bezvadnou atmosféru, která připomněla jeho zašlou slávu a odstartovala (doufejme - ještě to dá práci s radnicí) novou kapitolu života tohoto kulturního stánku.

Láďo Gerendáši - děkujeme!  OCJJ

KSO (zatím) přežil klinickou smrt.

1.7.2010

Zastupitelstvo nezrušilo KSO - naopak. Symfonici díky své hromadné návštěvě zasedání karlovarského zastipitelstva vyhráli první bitvu. Nebyli převedeni na obecně prospěšnou společnost a navíc jim bylo přiznáno navýšení zkráceného ropočtu o 2 mil. To je výsledek bouřlivého úterního zastupitelstva. Tato vyhraná dílčí bitva je důsledkem silného tlaku opozice a veřejnosti na koaliční mafii, která se pod tímto dlouhodobým působením hroutí. Vidíte, že trpělivost přináší ovoce. OCJJ

KSO před zrušením?

27.6.2010

Návrh na zrušení KSO - jde do tuhého. Radnice, chce zrušit příspěvkovou organizaci města - KSO a  hodlá ji převést na obecně prospěšnou společnost. Důvod? Keřka uvádí, že stávající systém je přežitek a chce, aby se na financování orchestru podílel Kraj. Pravý důvod? Kvůli dluhům z haly a prázdné městské pokladně se musí šetřit - odnáší to radnicí neoblíbená kultura.

 Předkládá:

Dagmar Laubová

náměstek primátora

Zpracoval:

Mgr. Marian Odlevák

vedoucí odboru K

Materiál projednán:

odbor PRÁVNÍ

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

projednalo projednalo předložený materiál, a

schválilo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení činnosti a zrušení Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace, se sídlem Karlovy Vary, Husovo náměstí 2, PSČ 360 01, IČ: 635 54 585, zapsané v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 459, a to ke dni 31.12.2010; a

Likvidace Karlovarského symfonického orchestru

15.5.2010

Likvidace KSO v přímém přenosu.  ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protagonisté: Dagmar Laubová (ODS) - náměstkyně pro kulturu (vlevo), Zdeněk Viktor (ředitel KSO)

Syndikovat obsah