Karlovarská politika

HC Energie nebo HC Karlovarská radnice?

20.12.2012

Příspěvek města na hokej - 25 mil, příspěvek Sokolovské uhelné na hokej 12 mil. Město se stává hlavním sponzorem karlovarského hokeje, přesto ve velikosti reklamy vede Sokolovská uhelná. Co je v tom za logiku? Podle výše příspěvků by hráči měli jezdit po ledě s nápisy Karlovarská radnice /foto Deník/ 

Bu, bu, bu a miliony z městské pokladny utíkají

14.12.2012

Pokud chcete získat nějaký ten milion od města Karlovy Vary, stačí podat žalobu či trestní oznámení na město na určitou částku a oni vám polovinu dají, abyste se náhodou nesoudili. To je již zaběhnutý scénář koalice primátora Kulhánka.

Marttel stále ve hře

18.11.2012

Dle našich informací se vedení města domlouvá s panem Satlerem, majitelem sanatoria Marttel, o změně dříve dohodnutých podmínek nájemní smlouvy, která spočívá ve zkrácení doby nájmu ze sedmi na tři roky. Nájemné 10 mil ročně stále zůstává ve hře.

Ve snaze o objektivitu našeho pohledu ve věci řešení domova důchodců v K.Varech jsme využili pátečního dne otevřených dveří a prošli si kompletně objekt Marttel. Výsledkem jsou tyto naše poznatky:

V domově důchodců se "živě" diskutovalo

8.11.2012  Video ČT ZDE

Dnešní debata vedení radnice s důchodci v jejich domově ve Staré Roli byla opravdu výživná. Zúčastnilo se jí kolem třiceti seniorů, snad kompletní personál domova a opozice zastupitelstva (OCJJ a ALT.) na jedné straně, za vedení města byl hlavním řečníkem náměstek Klsák a k sobě měl ředitele A.Waltra a vedoucího soc. odboru pana Pavláska.

Vývoj kauzy Marttel

7.11.2012

Vypadá to, že karlovarští radní se po kritice opozice začínají zamýšlet nad svým plánem vystěhovat domov důchodců do sanatoria Marttel a zvažují další možnosti. Také došlo k posunu jejich názoru ohledně (ne) informovanosti veřejnosti a samotných uživatelů domova ve Staré Roli o záměrech radnice.

Zametaný golf aneb Kulhánkova korektnost vůči "protistranám"

7.11.2012

Na karlovarské politické scéně se v poslední době vedou ostré diskuse, zda kauzy staré radnice (prodeje majetku města, multihala apod.) jsou zametány pod koberec, či ne. My tvrdíme, že se pod magistrátním kobercem již objevuje povážlivá kauzální boule, která se brzy stane nepřehlédnutelným pohořím s jednotlivými vrcholy jménem Lázně III, Golf, Teplárna, Divadelní náměstí, Lázeňská 1, 3, 5 ...

6.jednání zastupitelstva KV

29.10.2012

se uskuteční zítra 30.10.2012 v 8.30 v Lidovém domě ve Staré Roli

Návrh rozpočtu 2013

26.10.2012

Zastupitelstvo města brzy začne projednávat návrh rozpočtu pro rok 2013. Tento klíčový dokument Vám přinášíme k prostudování dříve, než bude schválena konečná verze.

Návrh rozpočtu města pro rok 2013 si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE Pozor, zatím se jedná o předběžný návrh ze srpna 2012. Aktuální verzi, která přesto projde ještě změnami, uvedeme začátkem příštího týdne.

Plán Marttel dostává trhliny

16.10.2012

Předem připravená strategie přesunu domova důchodců ze Staré Role do drahovického Marttelu, prezentovaná pány Kulhánkem, Klsákem a Bursíkem na minulém zastupitelstvu, dostává povážlivé trhliny. Po naší kritice tohoto pro město navýsost nevýhodného kroku na minulém zastupitelstvu i na  radě města se zamysleli ostatní členové koalice a domluvený "obchod" byl pozastaven. Jeho projednávání bylo staženo z programu rady. Je vidno, že v radě přese všechno stále sedí lidé, kteří netrpí stádovitostí a věci chtějí projednávat až po důkladné debatě.

Videozáznam z rozpravy na zastupitelstvu s e stanovisky pánů Kulhánka, Bursíka a Klsáka ohledně dané věci najdete ZDE pod bodem  7  programu  5. zastupitelstva.

OCJJ - OH   

JUDr Jelínek u města končí a s ním silně pravděpodobně i náprava křivd z minulosti

12.10.2012

JUDr.Jelínek, který zastupoval město při řešení kauz starého vedení (golf, hala, Lázně III atd.), zaslal na vědomí všem členům zastupitelstva následující výpověď mandátní smlouvy.  

Syndikovat obsah