Karlovarská politika

V Chebu se starají o domy města úředníci, ne realitky

27.9.2013

Město Karlovy Vary se o své byty a nebytové domy stará pomocí externí realitní kanceláře IKON (shodou okolností je vedoucím karlovarské provozovny René Weis z ODS), které v rámci mandátní smlouvy platí ročně odměnu 4,4 miliony  korun. Kolega Jarda Fujdiar již delší dobu navrhuje, aby si správu těchto objektů město zajišťovalo samo. Zkušenosti s tím, jak se starat o městský majetek, získal v době, kdy byl jednatelem městské společnosti KV CITY, která se starala o areál Rolava a za jeho působení svoji činnost rozšířila i na letní kino, které Jarda v rekordně krátké době a za minimální náklady opravil a uvedl v provoz.  


 

Jak naplnit městskou pokladnu?

25.9.2013

  Je více možností, jak zabránit finančnímu propadu v hospodaření města, který byl nastartován výstavbou hokejové haly. Jedná se například o:

1. Rozprodej majetku města

2. Otevření starých kauz prodejů majetku města pod cenou (Lázně III, golf, Lázeňská, a pod.)

3. Získání dotací na dobré projekty

4. Šetření zbytečných výdajů

5. Strukturální změny v hospodaření magistrátu a městských organizací

Městská pokladna Karlovy Vary - vizualizace

Prodej golfu za pět milionů půjde k soudu?

13.9.2013  /foto Karlovarský Deník/

Karlovarští zastupitelé v úterý projednávali problematiku golfového areálu, který na základě rozhodnutí bývalé koalice ODS a  ČSSD prodalo město Golf Resortu Vlastimila Argmana v roce 2004 za 5 milionů korun.

Společenstvo lhářů

11.9.2013 /foto: Karlovarský Deník/

Karlovarská ČSSD se propadá hlouběji do bahna mýtů, polopravd a lží. Jejich stranické noviny, které jsou maskovány jako informační leták obskurního občanského sdružení, který je shodou okolností plný členů ČSSD (a nevykonává žádnou jinou činnost) jsou plné překroucených výroků, vymyšlených autorů, nepodložených faktů a smyšlených anket. Pár týdnů před volbami do Poslanecké sněmovny pak karlovarští socialisté zatím nejtvrdší a nejnechutnější kalibr.  

Vrána k vráně sedá, demagog demagoga si hledá

 

Za "Symbol korupce" ani omluva, ani 20.000,- - komentář k žalobě R.Weise na O.Homolku

13.8.2013 

René Weis podal prostřednictvím advokáta Petra Šindeláře (oba funkcionáři ODS) žalobu u Krajského soudu v Plzni na Otmara Homolku (OCJJ), ve které se dožadoval omluvy za označení své osoby jako "Symbol korupce v K.Varech" (viz článek na těchto stránkách ze dne 24.4.2012), dále požadoval zadostiučinění 20.000,- Kč a náhradu soudních nákladů.

Omluva René Weisovi za titul "symbol korupce"se nekoná. Místo ní bylo podepsáno následující společné prohlášení:

13.8.2013 

„SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ"

Dne 24. 04. 2012 byl na webových stránkách www.ocojimjde.cz zveřejněn článek „Symbol revoluce v KV Jarda Fujdiar odvolán", ve kterém byl pan René Weis autorem článku panem Ing. Otmarem Homolkou označen za „Symbol korupce v Karlových Varech". Proti tomuto označení se pan René Weis ohradil a v řízení vedeném před Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. 19 C 73/2012 se domáhal ochrany svých osobnostních práv. Účastníci sporu se nakonec rozhodli soudní řízení ukončit mimosoudní dohodou, jejíž součástí je uveřejnění tohoto jejich společného prohlášení.

Autor původního článku Ing. Otmar Homolka trvá na tom, že společnost KV CITY CENTRUM, s.r.o., jejímž jednatelem je pan René Weis, v minulosti nehospodařila řádně se svým majetkem, a byla účastníkem řady transakcí, které byly krajně nevýhodné pro tuto společnost a nepřímo i pro město Karlovy Vary, které je jejím jediným společníkem. Současně však pan Ing. Otmar Homolka uznává, že na těchto transakcích se tehdejší jednatel pan René Weis nemusel aktivně podílet. Pan Ing. Otmar Homolka je však přesvědčen, že za řadu nevýhodných transakcí nese pan René Weis odpovědnost, když jako jednatel společnosti se od smluv nevýhodných pro společnost KV CITY CENTRUM, s.r.o. nedistancoval a kroky směřující k nápravě takových vztahů učinil až v době komunálních voleb v roce 2010. Pravdou je, že označení jeho osoby za „symbol korupce v Karlových Varech" mohlo ve čtenářích článku vzbudit mylný dojem, že se pan René Weis dopouštěl úmyslně páchané závažné hospodářské trestné činnosti.

Pan René Weis nepožaduje po Ing. Otmaru Homolkovi žádnou omluvu ani peněžitou satisfakci s tím, že uveřejněním tohoto společného prohlášení deklarujícího, že se pan René Weis nemusel dopustit úmyslného trestného činu, na těchto webových stránkách považuje celý spor za ukončený. Obě strany se dohodly na ukončení soudního sporu s tím, že žádný z nich nebude požadovat po druhém náhradu nákladů soudního řízení."

 

  1. Žalovaný se zavazuje zajistit, aby Společné prohlášení bylo zveřejněno na webových stránkách www.ocojimjde.cz v sekci aktuality na čelním místě a aby byl pro nadpis i text Společného prohlášení použit stejný font, barva a velikost písma jako v samotném článku „Symbol revoluce v KV Jarda Fujdiar odvolán" ze dne 24. 04. 2012 zveřejněném na webových stránkách www.ocojimjde.cz. Společné prohlášení musí být zveřejněno po celou dobu, po kterou je na webových stránkách www.ocojimjde.cz veřejně dostupný původní článek „Symbol revoluce v KV Jarda Fujdiar odvolán" ze dne 24. 04. 2012, minimálně však po dobu 6 měsíců od nabytí účinnosti Dohody.
  2. Žalovaný se v souvislosti s Předmětem sporu a skutkovému stavu existujícímu ke dni uzavření této Dohody zavazuje zdržet se ve vztahu k Žalobci užívání pojmu „symbol korupce" .

Záchranáři na Rolavě - Kmotr místo Pobřežní hlídky

4.6.2013 /foto: regiony.impuls.cz/

Výběrové řízení na záchranáře na Rolavě má za sebou poslední díl a předpokládaný konec. O praktikách se na stránkách Karlovarského Deníku zmiňuje i dlouholetý záchranář Vladimír Král, který se o zakázku také spoluucházel:

 „My jsme dobrovolně odstoupili. Výběrová komise šla na ruku vítězi, tedy Jiřímu Vránovi z ODS. Naše reference smetli pod stůl. Nestačilo jim ani to, že naši záchranáři zachránili deset dětí a byli jsme levnější o sto tisíc než vítěz."

Celý článek naleznete ZDE.

Řekni, kde ty sloupy jsou

30.5.2013 /foto: archiv OCJJ/

Kauza stožárů z letního kina má pokračovaní. Jaroslav Fujdiar pátral a zjistil, že jiné firmy by neváhaly vzít zakázku za jejich likvidaci i za poloviční cenu.  Podrobnosti přinesl Karlovarský Deník ze dne 29.5.2013:

Z letního kina zmizely stožáry. Přibylo trestní oznámení
Karlovy Vary - Podal jej zastupitel Jaroslav Fujdiar, který rozporuje cenu, za niž byly sloupy odstraněny. Čtyři stožáry, které stály v areálu letního kina od dob jeho vzniku, byste zde už nenašli. Byly odstraněny údajně kvůli havarijnímu stavu. Za demontáž čtyř vysokých železných konstrukcí zaplatil magistrát 520 tisíc korun bez DPH. Městu se navrátí pouze cena šrotu, přibližně 80 tisíc korun.

A právě to v podaném trestním oznámení napadl zastupitel Jaroslav Fujdiar (O co jim jde?!), bývalý jednatel městské společnosti KV City, která má letní kino ve správě. Podle něj je cena demolice sloupů neúměrně vysoká a naopak cena za jejich sešrotování mnohem nižší, než je ve sběrnách obvyklé. 

Celý článek ZDE.

Jaroslav Fujdiar, letní kino a stožáry 

Primátorská Promenáda

28.5.2013

Angažmá primátora Kulhánka v měsíčníku Promenáda, který zároveň vlastní, začíná dostávat zajímavý rozměr. Bývalý náměstek Jiří Kotek podal na primátora a radu městu žalobu kvůli střetu zájmů. Důkazem mají být inzeráty v Promenádě, jenž si zadávají firmy vázané na odložené kauzy.

Uvedené připomínky Jiřího Kotka nelze brát na lehkou váhu. Takovéto propojení vlastního podnikání s veřejnou politickou funkcí musí zákonitě vyvolat celou řadu otázek. V civilizovaném světě je běžné, že politik zřetelně obé oddělí  - buď omezí jedno nebo druhé. Bohužel, ani s Petrem Kulhánkem do civilizovaného světa nemíříme.

Kauze se věnoval Karlovarský Deník - ZDE, MF DNES - ZDE i Česká televize:

Potřebujeme na Rolavě ponorku?

15.5.2013 /foto: koupaliste-rolava.cz/

Výběrové řízení na „Zajištění hladinové záchranné služby volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech" ukazuje, že návrat Občanské demokratické strany do vedení města znamenal návrat nejasných kritérií ve výběrových řízení, které mají za úkol nahrát spřáteleným osobám a organizacím. Z tohoto důvodu podalo Hnutí O co jim jde?! podnět k přezkumu tohoto výběrového řízení na Úřad na ochranu hospodářské soutěže.  

Syndikovat obsah